127 km/t i 80-sonen

En bilist er anmeldt og har fått inndratt førerkortet etter å ha kjørt 127 km/t i 80-sonen ved Krekke i Ringebu.