Byggeboom i Hamar

De siste fire årene er det bygget 570 nye boliger i Hamar og de neste åra skal det bygges minst 1000 til. Salget går ikke strykende, men meglerne er ikke bekymret.

Tårnhaven og Bryggeriet, Hamar

Tårnhaven og Bryggeriet er noen av leilighetene som er bygger de siste årene.

Foto: Mette Finborud Børresen

Bryggeriet i Hamar

Leilighetene i Bryggeriet er bygget ut og ferdigstilt i flere etapper de siste årene.

Foto: Mette Finborud Børresen

Nye blokker, rekkehus og såkalte byboliger popper opp overalt i byen.

– Det er en trend at folk bytter ut eneboligen tidligere enn før, sier eiendomsmegler i DNB, Stine Enger Strand.

Bryggeriet, Tårnhaven og Atriumshaven nær Mjøsa og sentrum er ferdig utbygd og leilighetene solgt. I følge kommunens tall har 570 nye boliger blitt ferdigstilt og tatt i bruk i Hamar de siste fire årene.

Det er gitt igangsettingstillatelse på 700 boliger i samme periode og rammetillatelse på 420.

Går litt tregt

Nå er det Martodden, jordene Voll og Lund og Hamar Stadion som står for tur. Bare på disse områdene skal det bygges minst 1.000 nye boliger de nærmeste årene i tillegg til de som allerede er bygget.

Velthagan i Hamar

Her bygges det rekkehus og eneboliger i rekke.

Foto: Mette Finborud Børresen

Er det behov for så mange? Ja, tror meglerne, men alt til sin tid. Kjøperne står ikke i kø og salget har gått litt tregt en stund.

– Nybygg går litt tregt her fordi prisene på nye boliger er høye. Gapet mellom brukt og nytt er stort i Hamar-området, sier eiendomsmegler og fagansvarlig i DNB Eiendom, Stine Enger Strand.

Hun har ansvaret for salget av Nordviken-prosjektet på Martodden.

Solgt for 10 millioner

I Teglgaarden i bryggerikvartalet derimot, er ikke høy pris noe hinder. I helga ble det solgt en leilighet til 10 millioner kroner i byggetrinn 2 og to leiligheter til 8,6 millioner kroner er i ferd med å bli solgt.

Det er godt voksne folk med god råd, som er den største kjøpergruppa til alt det nye. Men mens de dyreste i Teglgaarden går unna, er det nettopp de dyreste som står igjen på Nordviken.

Det er de mange små og mellomstore boligene det bygges flest av. Og der er ikke konkurransen om perlene like stor, og kjøperne kan ta det mer med ro.

Maks utnyttelse av plassen

Det er gitt tillatelse til minst 700 nye boliger både på Martodden og på Voll/Lund. Martodden er et område mellom Hamar OL-amfi og jernbanemuseet vest i byen og Voll/Lund er to jorder nord i byen.

Også på Martodden åpnes det for mellom 700 og 800 boliger totalt.

Hamar har ikke mye ledig tomteareal og dermed ønsker kommunen maks utnyttelse av de områdene det kan bygges på.

Voll og Lund

Velthagan i Hamar
Foto: Mette Finborud Børresen
 • Obos og Block Watne har gått sammen om utbyggerselskapet Stavsberg Utbygging AS og har tatt på seg å bygge minst 700 boliger på jordene nord i Hamar.
 • De har noen prosjekter hver for seg og resten i fellesskap.
 • Velthagan er Block Watnes første byggetrinn. Til nå har de bygget 8 leiligheter og solgt 6.
 • Leilighetene er fra 73 til 99 kvm. Priser fra 2.398.000 til 3.498.000.
 • Obos har salgsstart på Linåkeren i oktober. Det er 27 leiligheter over to byggetrinn.
 • I høst er det også byggestart på 4 eneboliger i kjede. Ingen av dem er solgt. De er på 150 kvm. Pris fra 4.298.000 til 4.998.000.
 • Det er også salgsstart på rekkehus. De er på 124 kvm og pris er fra 3.598.000 til 3.748.000.

Martodden

Leililgheter på Martodden i Hamar
Foto: Mette Finborud Børresen
 • Backe Prosjekt og Nordbolig skal bygge i alt 200 boliger. DNB Eiendom har salget av boligene.
 • Det er bygget 23 rekkehus og alle er solgt.
 • Det er bygget 44 leiligheter i to blokker og 41 av dem er solgt.
 • Leiligheter fra 113 til 138 kvm. Pris fra 4.490.000 til 6.800.000.
 • I oktober starter salget av 32 nye rekkehus og to blokker med 16 leiligheter i hver.

Strandvegen på Martodden

 • Obos og FP Invest skal bygge 71 leiligheter fordelt på fem boligblokker i Strandvegen.
 • Til nå er det bygget 12 leiligheter og 11 av dem er solgt.
 • Salget av ni leiligheter i andre byggetrinn er i gang, 1 er solgt.
 • Leilighetene er fra 57 til 121 kvm. Pris fra 2.390.000 til 6.400.000.

Hamar Stadion

CC stadion i Hamar
Foto: Mette Finborud Børresen
 • Obos og Veidekke Eiendom bygger 38 leiligheter og 15 rekkehus/byboliger på gamle Hamar stadion.
 • 29 av de 38 leilighetene er solgt.
 • Av de 15 rekkehusene/byboligene er 14 fortsatt ledige.
 • Leilighetene er fra 66 til 105 kvm. Pris fra 2.450.000 til 5.300.000.
 • Rekkehusene er fra 108 til 130 kvm. Pris fra 3.950.000 til 4.850.000.

Teglgaarden II

Teglgaaarden i Hamar

Teglgaarden II er under bygging.

Foto: Mette Finborud Børresen
 • Utstillingsplassen Eiendom bygger 39 leiligheter i Teglgaarden II.
 • Det har nettopp vært salgsstart og 16 av leilighetene er solgt.
 • Leilighetene er fra 61 til 166 kvm. Pris fra 2.200.000 til 10.000.000.
 • Fra før er Teglgaarden I ferdigbygd. Der er det igjen fire usolgte leiligheter.

Bommet på prisen

Obos har ansvaret for de største bygge- og salgsprosjektene , både Lund/Voll, Strandvegen og Hamar Stadion.

På Voll og Lund er under en prosent av de 700 boligene bygget og solgt, og på Hamar Stadion ble de nødt til å sette ned prisen på rekkehusene. Men prosjektmegler i Obos, Erlend Kvaløy er ikke bekymret av den grunn.

– Nei, egentlig ikke. På Voll og Lund har vi ikke kommet ordentlig i gang før nå,

Nye leieligheter stadion Hamar

Bare ett av disse rekkehusene på Hamar stadion er solgt

Foto: Mette Finborud Børresen

sier han. Vi skal ha visningshelg på alle prosjektene nå i september og har salgsstart på flere boliger i oktober, sier han.

Prisen på rekkehusene på Hamar Stadion måtte settes ned med mellom 350.000 og 500.000 kroner.

– Vi fikk ikke solgt, og da har vi nok bommet litt på prisen, ja. Men vi har solgt én nå, og er akkurat i gang med relanseringen med ny pris, sier han.

Tror behovet er der

Ingen tror det er behov for over 1.000 nye boliger i Hamar med det aller første. Utbyggingen skal skje over tid.

– Vi skal bygge mellom 700 og 800 boliger på Voll og Lund. Men ikke i dag. Vi ser for oss en utbygging over 10 til 15 år. Vi må ta ting i rolig tempo,

Velthagan i Hamar

I området på Voll og Lund skal det bygges minst 700 boliger.

Foto: Mette Finborud Børresen

sier Erlend Kvaløy.

Det er også slik at de fleste utbyggerne må selge rundt halvparten av boligene i et byggetrinn før de faktisk kan begynner å bygge.

Stine Enger Strand i DNB Eiendom tror markedet er der og sier de har mange interessenter til de nye byggetrinnene på Nordviken på Martodden allerede.

– Jeg tror det er stort behov for leiligheter. Det er en trend at folk bytter ut eneboligen tidligere enn før, sier hun.

Vil ha det moderne og lettvint

En svært stor andel av de nye boligene i Hamar er leiligheter. De nye byggeprosjektene er også leiligheter, rekkehus eller såkalte byboliger. Eneboliger bygges det nesten ikke.

Rekkehus Nordviken

Alle rekkehusene på Martodden er solgt. Snart får de flere naboer.

Foto: Mette Finborud Børresen

– Folk er yngre når de flytter ut av eneboligene sine nå enn før. De vil ikke ha vedlikehold og store hager. De vil ha det moderne og lettvint, sier Stine Enger Strand.

Dessuten tenker hun at eldrebølgen betyr at enda flere eldre vil selge husene sine og kjøpe mindre bolig i åra framover.

For kjøperne av de nye boligene er i all hovedsak folk over 50 år med forholdsvis god råd.