-Trist med totalforbud mot snus på skolen

Elevorganisasjonen i Hedmark reagerer kraftig på at elever kan få nedsatt i orden og oppførsel hvis de snuser på skolens område etter sommerferien.

-Tris med totalforbud mot snus

Tom Scott Unneberg Nielsen og Mathias Østberg er redd elever skal risikere utvisning fordi de snuser eller røyker.

– Jeg synes det er trist at elever ved videregående skole skal risikere å bli nedsatt i oppførselskarakter, og i verste fall utvises fordi de røyker eller snuser, sier leder i elevorganisasjonen i Hedmark Tom Scott Unneberg Nielsen.

De nye og strenge tobakksregelene som trer i kraft 1. juli gjelder både når elevene befinner seg på skolens område og utenfor. Det gjelder dermed også på skoleveien og i forbindelse med turer og ekskursjoner i skolens regi.

LES OGSÅ: Snus og røyk snart forbudt

Snuser for å stresse ned

Regjeringspartiene ville egentlig begrense forbudet til kun å gjelde røyk fordi snus ikke skader andre enn den som bruker det selv. Men et flertall på Stortinget ville at det skulle omfatte all tobakk.

LES OGSÅ: Omstridt hvor farlig snus er

– Mange elever snuser for å stresse ned i ulike undervisningssituasjoner. dette bør tolereres, så lenge det ikke sjenerer andre. Røyking bør foregå på områder, bestemt i samråd med elevrådet og skolens ledelse, sier Tom Nielsen.

Han tror de ansatte på skolen kommer til å streve med å få elevene snus- og røykfrie i skoletiden og han tror elevene vil ta risikoen.

Løser ikke tobakksproblemet

Elevorganisasjonen i Hedmark mener det er bra at man prøver å begrense tobakksbruken blant ungdommer. Men de er usikre på om den nye loven vil løse problemet. De tror heller på forebyggende arbeid gjennom hele skolesystemet.

– Ungdommens kunnskap om egen helse er viktig. Derfor velger vi heller å tro på forebyggende arbeid i form av flere helsesøstre, og et styrket kroppsøvingsfag med relevant, og faglig innhold, sier nestleder i elevorganisasjonen Mathias Østberg.

På barne- og ungdomsskolen er det fra før forbudt å bruke tobakk. Det mener Østberg er bra.

– Noen elever blir tobakksavhengige allerede i ungdomsskolealder. Hvis vi kan gjøre noe med det blir det enklere å gjøre noe med forbruket i den videregående skolen, sier han.