- Drikkeregninger ble "bevertning" på fakturaen

Drikkeregninger for til sammen flere hundre tusen kroner var blant annet noe av det som ble gjennomgått under den tredje dagen i rettssaken mot ekteparet Stuan fra Løten.

Richard Røed, Jane Kristoffersen

Politiadvokat Richard Røed i samtale med bistandsrevisor fra Skatt Øst, Jane Kristoffersen under rettssaken i Hedmarken tingrett.

Foto: Linda Vespestad / NRK

Ekteparet er blant annet tiltalt for å ha bevisst utskrevet 270 feilaktige fakturaer som kunne gi mottakeren skatteunndragelse. De er altså tiltalt for medvirkning til skattesvik. Ifølge tiltalen skal dette ha skjedd fra 2004 til 2009 i eventselskapet Sponsorlink.

I dag var det tredje dag i vitneboksen i Hedmarken tingrett for Kari H. Stuan. Forklaringen tar lang tid fordi aktor går igjennom alle fakturaene.

Hun må svare på forskjellige spørsmål som dreier seg om hvorfor de endret fakturatekst, tenkte hun noen gang på hvorfor kundene ville ha endret fakturateksten og om fakturaen stemmer overens med det som Sponsorlink levert.

– Hvorfor blir drikke til bevertning?

Et av tiltalepunktene dreier seg om 44 fakturaer med mangelfullt innhold eller upresis tekst som kan gi mottakeren skattemessig fradrag.

Rettssal

I tre dager har Kari H. Stuan sittet i vitneboksen for å forklare seg om fakturaer.

Foto: Linda Vespestad / NRK

Fakturaene er på til sammen 1,1 million kroner, og dreier i hovedsak seg om drikkeregninger som er skrevet opp som for eksempel bevertning i fakturaen. Dette mener påtalemyndigheten ikke er nok spesifisert, og derfor kan føre til skattemessige fordeler for mottakeren.

– Igjen på fakturaen .... drikke, drikke, drikke, nesten 95 prosent av fakturaen er drikke, hvorfor skriver dere da bevertning på fakturaen?

– Det ble brukt som en samlebetegnelse. På den tiden var vi ikke klar over at drikke skulle spesifiseres mer på fakturaen, men jeg ser nå at vi skulle ha skrevet i henhold til vedlegget der det står spesifisert hva det er. Vi spesifiserer mye mer nå, forklarte H. Stuan i retten.

– Har dere tilslørt drikkeregningen for kunden?

– Jeg har ikke tenkt på det.

– Hvorfor endring?

I noen tilfeller har kunden blitt spurt via en mail om hva slags tekst de ønsker i fakturaen, og kunden har fått endret teksten. For eksempel har tur til fotball-VM blitt til kurs, eller drikkeregning har blitt til utlegg i porto.

– Slik jeg forstår så erkjenner du altså at dette ikke er gjort etter boka. Hvorfor nektet du da straffskyld på dette punktet?

Aktor Richard Røed

Og flere ganger i løpet av H. Stuans forklaring har hun fått spørsmål om hun har reflektert over hvorfor kunden har bedt om en endring. Det ble hun også spurt om i dag. Også dommeren har spurt tiltalte om dette.

Anne Christine Stoltz, Ivar Stuan

Ivar Stuan med sin forsvarer Anne Christine Stoltz. Han starter sin vitneforklaring på torsdag.

Foto: Linda Vespestad / NRK

Da er svaret stort sett at hun ikke har tenkt noe over det.

– Skulle det se penere ut i regnskapet til kunden?, lurte aktor Richard Røed på.

– Det tenkte jeg ikke over.

På et fotballtur for et stort nasjonalt firma ble drikke til bevertning i fakturaen.

– Er det bevisst skrevet bevertning for å tilsløre hva det egentlig var?

– Nei, men det ble ofte gjort sånn. Vi brukte en samlebetegnelse, og var ikke klar over at det skulle være mer spesifisert.

– En liten del av tusenvis av regninger

Et gjentagende spørsmål fra aktor om de 44 fakturaene er: «Er denne fakturaen mangelfull eller dekkende?».

Stort sett svarer hun at fakturaene er mangelfulle, og at det skulle vært vist til vedlegget, der det står om hva som er drukket, i fakturaene.

– Hvorfor viser dere konsekvent ikke til vedlegget?, spurte aktor.

– Det er ikke noe vi gjør konsekvent. Det er jo bare i disse fakturaene dere har funnet som vi har glemt det. Dette er bare en liten del av flere 1000 fakturaer der vi har gjort alt rett.

Byttehandler

Et par punkter i tiltalen dreier seg om byttehandler Sponsorlink skal ha utført med flere firmaer, men som ikke er bokført i selskapets regnskap

Her forklarte H. Stuan at byttehandler ikke var utbredt hos Sponsorlink, og at hun hadde lite med dette å gjøre.

Ifølge tiltalen skal det dreie seg om byttehandler med minst ni kunder som vedrørte salg for til sammen 749 347 kroner som ble betalt med varer for 895 815 kroner.

Blant annet skal reiser ha blitt byttet mot annonser i et magasin.

– Forglemmelse

Hun forklarte at det ikke var vanlig at de glemte å fakturere dette, men at det ikke var bra at det var glemt.

– Slik jeg forstår så erkjenner du altså at dette ikke er gjort etter boka. Hvorfor nektet du da straffskyld på dette punktet?, spurte aktor Røed.

– Jeg har ikke hatt mye med dette å gjøre. Faktura er glemt. Det er en menneskelig feil, sa H. Stuan.

– Mener du at noen kan klandres, at det er klandreverdig?

– Det er en avglemmelse.

Dommeren bryter inn: – Men mener du at en forglemmelse kan være klandreverdig?

– Det er klart at en forglemmelse kan være klandreverdig, men dette er bare en forglemmelse.

Det er satt av tre uker til saken i Hedmarken tingrett. Foreløpig har bare en av de tiltalte forklart seg i retten.