Hopp til innhold

– Vindkraftutbygging lønner seg ikke

– Halvparten av regningen for vindmøllene må vi betale via skatteseddelen, sier professor i energiøkonomi, Torstein Bye.

Vindmøller

Halvparten av kostnaden ved å bygge ut vindkraft betales av skattebetalerne, sier professor Torstein Bye i Statistisk sentralbyrå.

Foto: Magne Sleire

Flere steder i Norge er det planer om vindmølleparker. Staten gir tilskudd til utbygging, noe som vil koste samfunnet mellom 15 og 20 milliarder kroner. Det reagerer professor Torstein Bye på. Han er professor i energiøkonomi hos Statistisk sentralbyrå (SSB).

– I dag er det sånn at kraftprisen i markedet er 30 øre per kilowattime. Å bygge ut en vindmølle koster 50-60 øre per kilowattime. Halvparten av regningen for en vindmølle må vi altså betale via skatteseddelen, sier Torstein Bye.

Torstein Bye

Professor i energiøkonomi, Torstein Bye.

Foto: NRK

Han mener både kommuner og skattebetalere vil tape på vindkraftutbygging.

– Problemet er at det ikke er de som bruker energi som må betale. Det er vi som betaler skatt som må betale, sier han.

Enorme tilskudd

Gjennom såkalte grønne sertifikater gir staten tilskudd til utbygging av vindkraftverk. SSB mener at dette vil koste samfunnet mellom 15 og 20 milliarder kroner.

– Problemet med denne ordningen er at dette er en stor subsidiering av utbygging av energi som vi egentlig ikke trenger, mener Bye.

I dag er det 15 vindkraftverk i drift i Norge med 352 vindmøller. Ett av selskapene som ønsker å bygge ut mer vindkraft er Austri vind. Bare i Hedmark og Oppland håper de på kunne sette opp rundt 60 vindmøller de nærmeste årene.

Også daglig leder i selskapet, Ola Børke, sier at vindkraft ikke er lønnsomt med dagens lave strømpriser.

– Det er ikke lønnsomt uten en ordning med såkalte "grønne sertifikater", eller el-sertifikater. Dette er ordninger som er etablert i Norge og Sverige for at landene skal nå sine forpliktelser knyttet til ny fornybar kraftproduksjon innen utgangen av 2020, sier han.

- Mer kraft gir lavere strømpris

Men Børke mener at strømkundene ikke bare vil få utgifter med vindmølleutbygging. Mer kraft i markedet gir også lavere strømpriser.

– Norske forbrukere og industrien vil jo kunne nyte godt av en lav kraftpris. Så det er to siden av den saken, sier han.

Professor Bye tror ikke at vindmøller løser klimautfordringer.

– Mesteparten av energien vi har den er bare delvis grønn og noe av den er sort. Hvis vi ønsker å kvitte oss med den sorte energien, så må vi sørge for at prisene på energi går opp, slik at vi sparer mer energi, sier han.

Bye mener det er et paradoks at man på den ene siden subsidierer energiproduksjon, og på den andre siden bruker man Enova, et statlig organ, for å subsidiere energisparing.

- Fornybar energi er løsningen

Ola Børke

– Norske forbrukere og industrien vil jo kunne nyte godt av en lav kraftpris, sier Ola Børke, daglig leder i selskapet Austri Vind.

Foto: Frode Meskau

Hos selskapet Austri vind derimot, mener man de vil gjør miljøet en tjeneste med å bygge vindmølleparker i Innlandet.

– Jeg mener det er veldig godt dokumentert at fornybar energi er en del av løsningen., og at fornybar energi i Norge, med gode overføringskapasiteter til utlandet, vil bidra til å fase ut fossile kilder. Dessuten har jo også et stort land som Tyskland vedtatt å fase ut kjernekraft. Fornybar energi, i en eller annen form, er man avhengige av for å dekke opp det behovet, sier Ola Børke i Austri Vind.

Ifølge professor Torstein Bye vil dette ikke ha en god nok effekt. Han hevder at uansett om vi bygger ut masse fornybar energi, så vil utslippene bli de samme som før.

– Det blir bare billigere å slippe ut. Og så er mitt spørsmål: Hva gjør vi hvis vi har et klimaproblem. Jo, da må vi sørge for at vi reduserer utslippet, og det gjør vi best ved at folk må betale for utslippet, sier professor Torstein Bye.

Flere saker fra Innlandet

axel-130724

Axel (79) spring nesten 700 kilometer for å heidre avdød venn

Hvit skogshare

Ser du hva som er feil med dette bildet?