– Jeg får aldri Eirik tilbake, så jeg vet ikke om jeg kan kalle det en seier

Både Vestre Toten kommune og Sykehuset Innlandet har opptrådt uforsvarlig i saken der en 17-åring på Raufoss begikk selvmord i 2012, mener Fylkesmannen i Oppland.

FIKK MEDHOLD: Monika Eng fra Raufoss får støtte fra Fylkesmannen etter sønnens selvmord i 2012.

FIKK MEDHOLD: Monika Eng fra Raufoss får støtte fra Fylkesmannen etter sønnens selvmord i 2012. Hun varslet om sønnens selvmordsplaner, men to dager senere ble han funnet død.

Foto: Erlend Moe / NRK

Monika Eng (43) har kjempet i over to år for å belyse det hun mener er inkompetanse og likegyldighet hos hjelpeapparatet. Hun mener at sønnen Eirik hadde levd i dag hvis hun hadde blitt tatt på alvor da hun varslet hjelpeapparatet om hans klart uttrykte selvmordsplaner.

– Det var veldig bittert helt fra starten. Jeg tenkte - «hvorfor hører de ikke på meg?». Du får en følelse av at noen har tatt fra deg ungen din, sier Eng.

Jeg får aldri Eirik tilbake, så jeg vet ikke om jeg kan kalle det en seier. Men det er flott hvis dette kan forebygge slik at andre ikke opplever det samme.

Monika Eng

Eirik ble bare 17 år

En oktoberdag i 2012 tok sønnen Eirik livet sitt. Han ble bare 17 år. Moren hans forteller historien om sønnen med bitterhet i stemmen. På veggen på stua har hun flere bilder av Eirik, med teksten «There's a little bit of heaven», over. Bildene er fra han var nyfødt, og opp til ungdomsårene.

NRK satte søkelys på saken om Eirik i desember. Da forelå det en sakkyndig-rapport, bestilt av Fylkesmannen, som i stor grad ga Monika medhold. Nå er tilsynssaken fra Fylkesmannen ferdigbehandlet, og den har i stor grad samme konklusjon.

– Jeg får aldri Eirik tilbake, så jeg vet ikke om jeg kan kalle det en seier, men det er flott hvis dette kan forebygge slik at andre ikke opplever det samme, sier Monika.

Etter mer enn to års kamp har Monika Eng fra Raufoss fått medhold i at det psykiatriske hjelpeapparatet svikta da sønnen Eirik tok livet sitt.Fylkesmannen retter hard kritikk mot både kommunen og sykehuset:

Begikk selvmord i kommunal leilighet

Eirik Eng Haugen ble 24. oktober 2012 funnet livløs i den kommunale boligen han bodde i. Obduksjonen viste at han døde dagen før. Ett døgn før dette igjen skal han ha fremsatt trusler, både om å ta sitt eget liv og drepe en av foreldrene.

– Jeg ringte til psykiatritjenesten i kommunen. De ba meg ringe til politiet, som igjen ba meg om å kontakte kommunen, forklarte Monika Eng til NRK i desember 2014.

Deretter gikk det et helt døgn med telefoner og beskjeder fram og tilbake. En av de ansatte i kommunen ringte på i leiligheten til sønnen, men fikk ikke svar. Ingen tok noe initiativ til å få brutt seg inn i leiligheten.

– Ett helt døgn etter mitt varsel fikk jeg telefon fra en psykolog ved BUP, rundt klokka 15.30. De sa at de ikke visste hvor han var og at situasjonen er uavklart. Jeg fikk beskjed om at de skulle prøve på nytt dagen etter, forklarer Monika.

Jeg får aldri Eirik tilbake, så jeg vet ikke om jeg kan kalle det en seier. Men det er flott hvis dette kan forebygge slik at andre ikke opplever det samme.

Monika Eng

Den dagen det ble varslet, ble det sendt sms til Eirik, med spørsmål om han ønsket besøk. Den ble ikke besvart. Deretter gikk det et helt døgn før noen fra kommunen dro til leiligheten hans, og ringte på. Ingen lukket opp døra. Ingen i hjelpeapparatet tok heller ikke på dette tidspunktet noe initiativ til å få brutt seg inn i leiligheten.

To døgn etter at moren varslet, ble det bestemt at hjelpeapparatet skulle bryte seg inn i leiligheten. Der ble Eirik funnet død.

Monika fikk beskjeden av presten, rundt klokka 17.30 samme dag.

– Jeg har hevdet hele veien at Eirik døde av systemsvikt. Rett og slett. Her er det mangel på tilbud, han fikk ikke rett behandling, og da endte det opp som det gjorde i vårt tilfelle, sier hun.

Sykehus og kommune: Ingen kommentar

Omsorgssjef Randi Skare i Vestre Toten kommune sier at hun har mottatt rapporten, men ikke fått lest den grundig nok. Hun vil derfor ikke kommentere den i dag. Det samme gjelder divisjonsdirektør for psykiatri i Sykehuset Innlandet, Gunn Gotland Bakke.

I sin tilsynssak kommer Fylkesmannen med svært hard kritikk mot både kommunen og sykehuset, men det blir ikke opprettet noen tilsynssaker mot noen ansatte. Monika Eng er skuffet over dette.

Jeg har hevdet hele veien at Eirik døde av systemsvikt. Rett og slett. Her er det mangel på tilbud, han fikk ikke rett behandling, og da endte det opp som det gjorde i vårt tilfelle.

Monika Eng

– Jeg skal nå vurdere eventuelle anmeldelser sammen med min advokat. Jeg legger ikke skjul på at jeg er skuffet over at denne rapporten kun begrenser seg til «systemkritikk», sier hun.

Hun mener at det må til en anmeldelse av enkeltpersonene i helsevesenet som sviktet.

– Jeg tror det er det som må til for at det skal bli en bedring. Vi er ikke de første, og dette er ikke den eneste saken. Men det virker ikke som disse sakene får nok fokus, sier hun.

– Dårlig samarbeid og kommunikasjon

Det er særlig det dårlige samarbeidet og manglende kommunikasjonen mellom de ulike leddene i hjelpeapparatet som blir påtalt i rapporten. Dette alene er nok til at Fylkesmannen bruker uttrykket «uforsvarlig».

Fylkesmannen skriver imidlertid at "det ikke er dekning for å spekulere i om det tragiske utfallet denne saken fikk, kunne vært unngått". Dette er Monika Eng dypt uenig i, og fastholder at den manglende oppfølging av bekymringsmeldingen er direkte årsak til at sønnen døde.

I tilsynssaken stiller også Fylkesmannen spørsmålet om sønnen har fått feil diganose, og at han tidlig i 2012 heller burde vært innenfor psykisk helsevern i steden for barnevernet. Dette har ført til "et for dårlig oppfølgingstilbud i kommunen ved at alvorlighetsgraden derved er blitt underkommunisert", skriver Fylkesmannen.

Assisterende fylkeslege Erlend Aasheim sier til NRK at de har brukt en ekspert innen barne- og ungdomspsykiatri til å vurdere saken, og konklusjonen derfor burde være gjort på solid faglig grunnlag.

Assisterende fylkeslege Erlend Aasheim

Assisterende fylkeslege Erlend Aasheim.

Foto: Kristina Skamsar / NRK

– Dette gjelder en person som befant seg i aldersspennet mellom ungdomspsykiatri og voksenpsykiatri. Da er det særlig viktig at samhandlingen mellom de ulike delene av hjelpeapparatet fungerer, og det har det ikke gjort i dette tilfellet, sier Aasheim.

– Ingen enkeltperson peker seg ut

– Med en så tydelig og sterk kritikk: Hvorfor har dere ikke opprettet tilsynssak mot noen ansatte?

– Vi mener at læringspotensiale kunne best oppfylles ved å fokusere på systemet, og ikke på enkeltpersoner. Vi har ikke funnet at det er noen enkeltpersoner som har gjort en dårlig jobb i denne sammenhengen.

Advokat Jørgen Stueland

ADVOKAT: – Her er det ansatte som har fått varsel om at de burde gjøre noe i forhold til en person som flere ganger har prøvd å ta livet sitt, sa Jørgen Stueland til NRK i desember.

Foto: Dag Kessel / NRK

Det er altså stor sjanse for at det blir et etterspill likevel. Hennes advokat, Jørgen Stueland, har tidligere sagt at anmeldelser vurderes.

– Her er det ansatte som har fått varsel om at de burde gjøre noe i forhold til en person som flere ganger har prøvd å ta livet sitt, sa Stueland til NRK i desember.

Han understreket da at Fylkesmannens rapport vil være et viktig moment i det videre arbeidet med saken.