– Den overgrepstiltalte legen er personlighetsforstyrret og pedofil

De sakkyndige i saken mot den overgrepstiltalte eks-legen, mener han har flere diagnoser. – Han er pedofil, har sadomasochistiske trekk og en dyssosial personlighetsforstyrrelse, konkluderer de sakkyndige med.

Jim Aage Nøttestad (tv) og Michael Setsaas.

Jim Aage Nøttestad (tv) og Michael Setsaas har i dag gitt retten sin vurdering av den tidligere overlegen.

Foto: Cornelius Poppe / SCANPIX

Etter nær fire uker som tilskuere i retten, har de sakkyndige lagt fram sin vurdering av den overgrepstiltalte legen i Hedmarken tingrett i dag. Psykolog ved St. Olavs hospital, Jim Aage Nøttestad, og spesialist i psykiatri, Michael Setsaas har gjennom flere møter i løpet av de første månedene i 2011 gjort en vurdering av den tidligere overlegen fra Hamar.

I løpet av rettsforhandlingene har de imidlertid sett og hørt så mye at de så seg nødt til å levere en ny faglig vurdering.

– Etter å ha hørt hans vitneprov, de fornærmedes forklaringer, sett bilder, video og andre bevis, måtte vi gjøre en tilleggsvurdering, sier Nøttestad.

NRK.no følger Legesaken i Hedmark

– Mangler empati og forståelse

De sakkyndige mener tiltalte er likegyldig, og at han mangler empati og forståelse for andres følelser. De mener han bebreider andre, og legger ansvaret for det som skjer på ytre forhold, mens han selv bare er «snill og god». Den første av de tre diagnosene var de derfor aldri i tvil om.

– Han oppfyller kravene for dyssosial personlighetsforstyrrelse, sier Setsaas.

I den opprinnelige vurderingen mente de to imidlertid ikke at tiltalte lider av sadomasicisme og pedofili. På disse punktene har deres oppfattning endret seg.

– I mange tilfeller har han vist en svært seksualisert adferd. Han innrømmer selv at han har sadomasicistiske seksuelle preferanser, men selv kaller han det noe annet. Under noe tvil har vi også kommet fram til at han lider av pedofili, sier Nøttestad.

Hvis slavinnen gjør som herskeren sier, blir det ingen straff.

Den overgrepstiltalte legen

Nøttestad sier videre at flere av de tekstmeldingene vi har fått se i retten har vært av en slik art at det må antas å ha vært smertefullt for jentene, men at tiltalte ikke har brydd seg om det.

– Han har ment at det har vært en gjensidig kontrakt mellom ham og jentene. Hvis de ikke har sendt det han har bedt om, har han sett på det som et kontraktbrudd og at han har hatt rett til å straffe dem, sier Nøttestad.

Det er leken med kontroll som er vesentlig.

Den tiltalte legen

– Først og fremst seksuelt motivert

Det er altså under noe tvil at de sakkyndige har kommet fram til at den tiltalte mannen lider av pedofili. Legen har selv hele tiden benektet at hans handlinger har vært seksuelt motivert mot jentene.

– Vi har konkludert med at hans handlinger først og fremst er seksuelt motivert, deretter kommer utpressingsmotivet. De bildene vi har fått se egner seg også i liten grad til utpressing. Vi mener derfor at barn er et foretrykket seksualobjekt for ham, sier Nøttestad.

Ifølge de sakkyndige viser bevisene fra statsadvokaten både impulsive og aggressive seksuelle handlinger mot barn. De store mengdene seksualiserte bilder som er funnet på tiltaltes datamaskiner, bygger oppunder deres vurdering.

– Trenger behandling uansett

De sakkyndige vurderer dette som varige tilstander som er til fare for fremtidig adferd.

– Uansett utfall av denne rettsaken vil han ha behov for behandling, sier Setsaas.

De har vurdert det dithen at hans personlighetsforstyrrelser vil være det som er vanskeligst å behandle.

– I denne saken vil jeg anta at 5-10 år med behandling er et absolutt minimum. Det trengs en radikal personlighetsforandring, sier Nøttestad.

Aktor, Arne Ingvald Dymbe, sier at han vil ta hensyn til det siste poenget når han skal legge fram sin avsluttende prosedyre på fredag. Statsadvokaten har tatt forbehold om kunne be om ti års forvaring .

– Må innse at han har et problem

Han understreker at det er helt nødvendig for tiltalte å innse at han har et problem, og ikke bare med ord, for at han kan gjennomgå noen som helst form for forandring.

– Han må ta følelsen av de fornærmedes lidelser inn over seg, for å kunne lykkes i en eventuell behandling, sier Nøttestad.

Aktor påpeker at tiltalte har jobbet i mer enn full stilling, og at det han kaller et «dobbeltliv» må ha krevd mye energi.

– Han har hatt total kontroll på situasjonen, og det er ingen tvil om at dette har krevd mye av ham. Men vi er ikke i tvil om at vi har å gjøre med en mann med svært mye enegri og ressurser, sier Setsaas.

NRK.no følger Legesaken i Hedmark