- Svært skuffet

I dag la sykehusdirektøren fram sin innstilling hvor kvinneklinikken i Innlandet skulle være. Det har skapt reaksjoner.

Per-Gunnar Sveen

Per Gunnar Sveen er skuffet over dagens utfall av kvinneklinikksaken.

Foto: Jan egil Løvbak / NRK

Fylkesrådsleder i Hedmark, Per Gunnar Sveen er skuffet.

– Vi har støttet at det skal være en kvinneklinikk i Lillehammer, men vi er svært skuffet over at det ikke blir en kvinneklinikk i Hedmark, sier han.

Dårligere tilbud

Om Hedmark ikke får en kvinneklinikk vil tilbudet i distriktet bli dårligere for kvinner og barn.

– Det mest alvorlige rundt dette er at faggruppa sier at konsekvensene rundt gynekologi, føde- og barneavdelingen kan bli store. Vi må få fram til styret at detter er et svært negativt resultat om dette skulle stå seg, sier han.

Han forteller videre at styret må ta innover seg en strategisk vurdering i hvordan man best skal lede prosessen fram til et hovedsykehus.

– Dette arbeidet blir nå vanskeligere enn det eller ville vært. Dette kan øke motstanden mot et storsjukehus i Hedmark, sier han.

– Lei oss

På sykehuset i Elverum er de ansatte også skuffet over innstillingen som kom i dag.

– Vi er veldig lei oss. Vi hadde håpet vi kunne fortsette det gode arbeidet vi holder på med, sier Pernille Skjønsby.

Hun sier det er trist for de gravide og fødende i Hedmark som må reise langt for en risikofødsel.

Dårlig rekrutering

Om Morten Lang-Ree får det slik han vil blir jobbene på Elverum mindre attraktive.

– Det vil bety mye for avdelingen vår. Vi vil slite mer med rekrutering vår. Både jordmødre og leger vil forsvinne. Det er mindre attraktivt å jobbe i en avdeling som ikke tar hånd om kompliserte fødsler, forteller hun.

Har et håp

Styret skal ta den endelige avgjørelsen 19. april, og fram til da håper fortsatt de ansatte i Elverum at innstillingen ikke blir tatt til følge.

– Det er ofte slik at innstillingen til administrerende direktør er det som bli vedtatt i styret, men vi kan bare håpe til det siste, avslutter hun.

Tilfreds

Fredrik Solbu Jullumstrø

Avdelingssjef ved gyn/fødeavdelingen ved Sykehuset Innlandet i Lillehammer, Stian Westad er tilfreds med dagens innstilling.

Foto: Fredrik Solbu Jullumstrø / NRK

Avdelingssjef ved gyn/fødeavdelingen ved Sykehuset Innlandet i Lillehammer, Stian Westad er tilfreds med dagens innstilling.

- Jeg er veldig tilfreds. Jeg har ment at risikofødende skal samles på et sted, sier han.

Hedmark og Oppland har rundt 3500 fødsler årlig.

– Det er ikke nok risikofødsler til å fordele kvinneklinikken på to steder. Vi må la et miljø bli gode på de risikogravide, fortsetter han.

Han forteller også at Elverum vil bestå med nesten det samme antall fødsler som i dag.

– Dette er en vinn-vinn-situasjon i mine øyne, avslutter han.

Flere saker fra Innlandet

Programleder: Ivar Arne Nordrum

Nyheter fra Innlandet, klokka 1930

Nyheter fra Innlandet, klokka 1930