- SV en bremsekloss

Leder i rovviltnemnda i Oppland, Ivar Odnes (Sp) truer med å trekke seg i protest.

Gaupe
Foto: Namskogan Familiepark

Odnes føler at SV i Miljøverndepartementet har vært en bremsekloss i håndteringa av rovdyrforliket av 2004.

Begeret fløt over for Odnes da statssekretær Heidi Sørensen gikk ut i Nationen på lørdag og sa at det ikke er noen øvre grense for hvor stor gaupebestanden kan være.

Det sa hun etter at det kom kritikk mot at det var felt for mange gauper i gauepjakta.

- Annen planet

Sps Ivar Odnes er klar til å samarbeide med frp. for å bli fylkesordfører.

Ivar Odnes truer med å trekke seg fra rovviltnemnda.

Foto: NRK / NRK

Da var det nok for Odnes.

- Jeg vurderer å trekke meg fra rovviltnemnda. Jeg føler at Heidi Sørensen er på en annen planet enn oss i nemndene.

Odnes føler at han har vært et gissel for SVs folk i Miljøverndepartementet, og at det nå er nok.

- Trekker med ikke

Kollega i Hedmark, Arnfinn Nergård (Ap), mener det å trekke seg er en helt feil strategi.

- Nei, jeg vurderer ikke å trekke meg. Det er en dramatisk sak. Som leder av nemnda har jeg mulighet til å påvirke, sier Nergård.