- Statens tilbud til bøndene betyr brudd

Statens tilbud til bøndene gir grunnlag for en inntektsvekst på 7 prosent i 2012, tilsvarende 17.000 kroner per årsverk. Det er ikke bondelagsleder i Hedmark fornøyd med.

Nils T. Bjørke, Norsk Merete Furuberg og Leif Forsell

Norges Bondelag ved leder Nils T. Bjørke (i midten) og Norsk Bonde- og Småbrukerlag ved leder Merete Furuberg overleverte sitt krav i årets jordbruksforhandlinger til statens forhandlingsleder Leif Forsell i Landbruks- og matdepartementet. De er ikke fornøyd med det staten tilbyr bøndene.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / Scanpix

Staten foreslår at 535 millioner kroner av tilbudet skal tas ut i priser. Dette fører til at forbrukerprisene stiger med om lag 1,6 prosent på melkeprodukter og egg, 1,1 prosent på kjøtt, 0,25 prosent på brød og kornprodukter og 0,6 prosent på frukt, grønnsaker og poteter.

Altfor lavt

– Tilbudet gir god inntektsutvikling for bøndene. Vi prioriteter spesielt husdyrhold i distriktene. Tilbudet tar hensyn til svakere inntektsutvikling i jordbruket fra 2006 til 2011 enn det partene la til grunn ved avtalen for 2010, sier statens forhandlingsleder Leif Forsell.

Til sammen krever bøndene 45.000 kroner i økt inntekt for 2012. Med en gjennomsnittlig årsinntekt på 250.000 kroner i jordbruket, betyr det en inntektsvekst på 18 prosent for gjennomsnittsbonden.

Leder i Hedmark Bonde- og Småbrukarlag, Ståle Støen, er ikke fornøyd med tilbudet fra staten.

– Det er så lavt at jeg tviler på at smårbrukarlaget synes det er grunnlag for forhandlinger. Jeg ser ikke noe grunnlag at man skal være med på å forhandle ned inntektene til dem man er tillitsvalgt for, sier Støen.

Håper på bedre tilbud

Video Statens tilbud til bøndene lagt fram i dag.

Statens tilbud til bøndene lagt fram i dag.

Potet- og grisbonde Thor Johannes Rogneby på Østre Toten hadde store forventninger foran dagens tilbud fra staten.

– Jeg synes tilbudet er for lavt. Det er en forhandling som skal til, og jeg regner med at partene vil nærme hverandre i løpet av forhandlingene. Vi skulle absolutt ha fått et høyere tilbud, sier Rogneby.

Tilbudet fra staten kommer seks dager på overtid. Og Rogneby tror dette skyldes uenighet blant politikerne.

– Det viser en stor indre stridighet mellom partiene, statsministerens kontor og landbruksdepartementet om hva tilbudet skal være.

– Ikke nok

Leder i Norsk Bonde- og småbrukarlaget Ann Merete Furuberget fra Grue er heller ikke fornøyd med tilbudet.

– Dette er et provoserende tilbud, både overfor jordbruket og overfor landsmøtevedtaket i de tre regjeringspartiene, sier Furuberg.

Hun mener at en milliard ikke er nok til løse de utfordringene som jordbruket har.