- Rovdyrjakta er stygg!

Naturvernforbundet reagerer sterkt på antallet rovdyr som er blitt skutt hittil i år. – Det skytes mange flere dyr enn Stortinget har vedtatt, mener fagleder i forbundet, Arnodd Håpnes.

Ulvetispe skutt i Vågå 15. mai

Denne ulvetispa ble skutt i Vågå 15. mai.

Foto: Statens naturoppsyn

9 ulver døde i år

Torsdag ble en ulvetispe skutt av et jaktlag i Vågå i Oppland. Det betyr at til sammen ni norske ulver er felt eller drept i ulykker til nå i år. Det er det høyeste antallet ulver som er registrerte døde her i landet siden 2001, da 11 ulver var registrert døde innen 15. mai.

Arnodd Håpnes, fagleder Naturvernforbundet

- Rovdyrjakta er stygg, mener Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet.

Foto: Jo Straube

– Norsk rovdyrforvaltning blir bare styggere og styggere, sier Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet. Det skytes mer rovdyr enn noen gang, til tross for at Stortinget har vedtatt at vi skal ha mer rovdyr enn det som finnes i dag.

- Gravde seg inn og skjøt ungene

Stortinget har vedtatt hvor mange rovdyr vi skal ha i Norge. Dette er mål som holder rovdyrbestandene i Norge på et eksistensminimum. Ulv og jerv er definert som henholdsvis kritisk truet og sterkt truet på Norsk rødliste over truede arter.

– Det er også den sterkt truete bjørnen, sier Håpnes. Gaupa er definert som sårbar på rødlista.

Miljømyndighetene tillater kvotejakt, lisensfelling, skadefelling og ekstraordinære tiltak.

– I praksis kan rovdyra nå drepes året rundt, selv i yngletida skytes jervetisper med nyfødte unger i hiet sitt.

Håpnes viser til et skrekkeksempel som skjedde i Langsua i Sør-Fron. Ifølge avisa Valdres 6. mai i år, ble 60 meter av hiet gravd opp, før tispa gravde seg ut et annet sted for så å bli skutt.

– De nyfødte valpene ble drept etterpå, sier Håpnes.

Les også:

Ni ulver drept i år

Store rovdyrtap i 2013

Jakt for å forhindre rovdyrskader

Statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Lars Andreas Lund (H), innrømmer at det er skutt mange rovdyr nå.

- Vi har tillatt felling nå for å forebygge rovdyrskader før beitesesongen starter, sier Lund.

Lund sier de har gitt beskjed om at det skal være lavere terskel for å starte jakt på rovdyr som de frykter skal gjøre skade på beitedyr.

– Dette gjelder særlig i Oppland, der det var store rovdyrskader i fjor, sier Lund.