Hopp til innhold

NVE trosser kommunen og sier ja til vindkraft

– Lokaldemokratiets stemme blir ikke hørt, sier ordfører i Nord-Odal, Lise Selnes (Ap), om at NVE har gitt løyve til bygging av vindkraftverk i kommunen selv om politikerne sa nei.

Vindmøller på Bessakerfjellet

NVE har gitt løyve til tre vindkraftverk i Hedmark som alle er olmstridte. (Illustrasjonsbilde)

Foto: Knut Dreiås

– Vi er spilt ut på sidelinja og må bare avvente hva storsamfunnet sier til slutt, sier ordfører Lise Selnes.

I Nord-Odal kommunestyre er det flertall, inkludert ordføreren selv, mot å bygge vindkraftverk, men det hjelper ingenting; saken er nå løftet ut av kommunens hender.

  • Se Østnytt-reportasje om saken nederst i artikkelen!

I Engerdal er det politisk flertall for bygging av vindkraftverk, og i motsetning til ordføreren i Nord-Odal, er ordfører i Engerdal, Lars Hyllvang (Sp) fornøyd med at det er gitt konsesjon for utbygging av en vindmøllepark i Kvitvola/Gråfjell.

– Vi mener fordelene ved en utbygging overgår ulempene, og at det vil gi en ny giv i form av verdiskapning og næringsutvikling i kommunen, sier ordfører Hyllvang.

formannskapet går inn for vindmøller

– Enkelt å si nei

Ordfører Lise Selnes i Nord-Odal er ikke er overrasket over NVEs ja selv om politikerne sier nei.

– Tidligere har NVE gitt Marker kommune (i Østfold) og prosjektet der konsesjon selv om kommunen der også sa nei, så jeg var veldig klar over at sannsynligheten for et ja fra NVE var ganske stor før jeg fikk beskjeden i dag. På mange måter ser vi her at lokaldemokratiets stemme ikke blir hørt.

Men verken NVE eller Olje- og energidepartementet som til slutt avgjør saken etter ankebehandling, behøver å bry seg om hva kommuene mener.

– Det er mye usikkerhet rundt denne saken, og jeg mener systemet ikke ivaretar kommunenes interesser på en god nok måte. Derfor var det enkelt for meg å si nei til slutt, sier ordfører Selnes.

Lise Selnes, Ap, Nord-Odal

Ordfører Lise Selnes i Nord-Odal føler seg overkjørt av storsamfunnet.

Foto: Privat

Leder i Naturvernforbundet, Lars Halbrekken, sier han vil anke NVEs vedtak.

– Utbyggingene vil gi store inngrep i urørt natur og komme i konflikt med truede fuglearter og viktige gammelskogsområder. NVE må ta hensyn til den samlede virkningen av mange inngrep, sier han.

– Klare til å begynne

NVE gir løyve til tre vindkraftverk i Hedmark . Det er Kvitvola/Gråfjell i Engerdal, Raskiftet i kommunene Trysil/Åmot og Songkjølen og Engerfjellet i Nord-Odal.

De tre anleggene vil produsere strøm nok til 60 000 husstander. Tilsammen skal det bygges vindkraftanlegg for rundt tre milliarder kroner.

Kvitvola i Engerdal, planer om vindmøllepark

Kvitvola i Engerdal der det kan bli vindkraftverk.

Foto: Frode Meskau / NRK

– Austri Vind som skal bygge anleggene i Engerdal og Raskiftet, håper å kunne starte bygging høsten 2015 etter at klagebehandlingen i Olje og Energidepartemenet er avsluttet, sier daglig leder Ola Børke.

Tom Nordsveen er leder i organisasjonen «La fjellet leve» i Engerdal, som er en innbitt motstander av vindkraftverk i kommunen:

– Vi er overrasket over konsesjonen fordi NVE jo er enige med oss i de fleste motargumenter og fordi Kvitvola/Gråfjell er det mest konfliktfylte vindkraftanlegget. Men løpet er ikke kjørt. Vedtaket blir anket til departementet, så vi vil stå på videre, sier Nordsveen.

Grønn tvil

Ordfører Lise Selnes ser realistisk på saken selv om den går mot lokaldemokratiets stemme og hennes egen mening.

– Vi vet at NVE jobber etter et mandat fra storting og regjering for å oppfylle kravene i forhold til grønne sertifikater. På den bakgrunn mener NVE det er gjennomførbart med utbygging av vindkraft i Nord-Odal.

– Hvorfor vil du ikke ha vindkraft i din kommune?

– Én grunn er avtalen kommunen fikk med kraftselskapet EON som ikke ga oss inntekter på samme nivå som kommunene Åmot, Trysil og Engerdal fikk med det kraftselskapet de jobber med (Austri Vind). Den andre grunnen er noe skepsis til hvor ren energi vi faktisk får ut av en vindkraftutbygging, sett i sammenheng med det store naturinngrepet dette er.

Det er til slutt olje- og energiminister Tord Lien (Frp) som avgjør saken.

– Men det kan jo også være at kraftselskapet EON selv kommer til at prosjektet ikke er gjennomførbart.

I dag ble det klart at Norges vassdrags- og energidirektorat sier ja til at det kan bygges vindmøller flere steder i Hedmark.


Flere saker fra Innlandet