- Dette kan redde arbeidsplasser!

Erik Lynne i Solør Treimpregnering er strålende fornøyd etter at arbeidsministeren lemper på kravene for å få dagpenger.

Erik Lynne, styreformann i Solør Bioenergi Gruppen

Daglig leder Erik Lynne i Solør Treimpregnering tror Arbeidsminister Robert Eriksson reddet mange arbeidsplasser ved å lette på vilkårene for å få dagpenger under permittering.

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Mandag kom signalet Lynne har venta på. Etter et møte med LO og NHO fortalte Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson at han ber NAV lette på kravene for å få dagpenger under permittering.

Flere får dagpenger

Nå ber han NAV stanse all behandling av permitteringssaker umiddelbart. Så skal departementet lage en ny forskrift som skal være klar fra mandag.

– Tolkningen av regelverket skal mykes opp i tråd med det LO, NHO og jeg er blitt enige om, slik at flere får rett til dagpenger under permittering, fastslo Eriksson.

Redder arbeidsplasser

– Dette tror jeg rett og slett vil føre til at bedrifter unngår å måtte si opp veldig mange mennesker, sier daglig leder Erik Lynne i Solør Treimpregnering.

– For slik NAV praktiserte regelverket ville mange ikke hatt noe annet valg enn å si opp store deler av arbeidsstokken. Så her tror jeg arbeidsministeren har reddet en del arbeidsplasser, blant andre hos oss.

Ble nektet dagpenger

Solør Treimpregnering permitterte 15 ansatte 1. desember i fjor. Da de søkte om dagpenger fikk de avslag.

Solør Treimpregnering

15 permitterte ansatte ved Solør Treimpregnering ble først nektet dagpenger, og kunne blitt sagt opp.

Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Solør Treimpregnering er en av mange bedrifter som har sett seg nødt til å permittere ansatte i korte eller lengre perioder i vinterhalvåret de siste åra. Det var trolig avgjørende for avslaget.

Sesongsvingninger

– Årvisse sesongsvingninger, eller andre forhold som bedriften burde være klar over, gir ikke rett til dagpenger under permittering, forklarte NAV-direktør i Hedmark, Bjørn Lien.

De ansatte ved Solør Treimpregnering anket avslaget. Først etter å ha forklart at markedsmessige forhold i andre verdensdeler, som de ikke hadde kontroll på, var årsak til permitteringene, fikk de innvilget dagpenger.

Nå vil altså statsråden endre tolkingen av reglene som førte til at de fikk avslag i første omgang.

Må ha noe å leve av

NAVs tolking har ført til stor usikkerhet hos mange permitterte i det siste. Hos vindu- og dørprodusenten Nordan ble alle de 75 ansatte ved avdelingen på Arneberg i Åsnes permittert fra mandag. De har ikke fått svar på søknader om dagpenger.

Kjetil Nordby

- En enorm lettelse, sier klubbleder Kjetil Nordby ved Nordan i Åsnes om at det skal bli lettere å få dagpenger.

Foto: Frode Meskau / NRK

– Det er klart dette har skapt enorm usikkerhet. Vi har hus og lån og familie å forsørge, og må ha noe å leve av, forklarer klubbleder for Fellesforbundet ved bedriften, Kjetil Nordby.

Beskjeden fra arbeidsministeren mandag ble for dem et gledens budskap.

– Dette var veldig viktig, og det var med stor lettelse vi mottok den beskjeden, sier Nordby, sikker på at de nå vil få dagpenger.

Oppsigelser på gang

Sponplateprodusenten Forestia i Våler var allerede i gang med å si opp fem ansatte da statsråden kom med sin oppmyking av reglene.

Forestia

På sponplatefabrikken Forestia skulle fem sies opp fordi de ble nektet dagpenger.

Foto: Forestia / NRK

På grunn av svikt i markedet var de fem permittert. Men da NAV nektet dem dagpenger, ble de tatt inn igjen. Samtidig startet bedriften forhandlinger med de ansatte om å si opp fem i stedet.

Lettelse for mange

– Vi ville beholde de fem og deres kompetanse til markedet ble bedre. Men nå tvinger NAV oss til å si opp folk i stedet, forklarte direktør Bjarne Fluto.

Fluto har ikke vært tilgjengelig i dag, men ifølge avisa Østlendingen vil oppsigelsene nå bli stanset.

Byggebransjen i Innlandet har også permittert ansatte i det siste. Der har det også vært frykt for at de ansatte kunne bli nektet dagpenger. Nå kan de også trolig trekke et lettelsens sukk.

Tore Johan Estensmo (57) er permittert fra NorDan i Åsnes. Nå har han fått en liste fra Nav over aktuelle jobber, deriblant jobb som pizzabud i Tromsø.

Se tv-sak fra før statsrådens oppmyking av dagpenge-reglene.

Dyr lønnsplikt

Men Erik Lynne i Solør Treimpregnering tror fortsatt en del bedrifter blir nødt til å redusere tallet på faste ansatte. For arbeidsgivers lønnsplikt i forbindelse med permitteringer er også utvidet, og det har arbeidsministeren ikke planlagt å endre på.

– Lønnsplikten er utvidet fra to til fire uker. Det betyr at det blir dyrere å permittere ansatte. Det kan bety at noen bedrifter velger å redusere antall ansatte i stedet for å permittere, sier Lynne.

Flere saker fra Innlandet