- Mindre trusler, men like mye stoff

Flere i rusmiljøet i Elverum forteller at de opplever noe mindre vold og trusler, etter at den voldtektsdømte er borte fra rusmiljøet i byen. Men de sier at tilgangen på stoff ikke er noe mindre enn før.

Annekset i Elverum

Rusmisbrukere på møteplassen Annekset i Elverum vil være anonyme, men flere sier at stofftilgangen i Elverum er som tidligere, selv om den voldtektsdømte skal ha vært en sentral person i miljøet.

Foto: Anette Strand Sletmoen / NRK

– Vi føler at en svært truende person er borte fra rusmiljøet i Elverum, men stoff er det mer enn nok av fortsatt, det sier rusmisbrukere til NRK Hedmark og Oppland.

Mannen som denne uka fikk 15 års forvaringsdom for voldtekter og overgrep mot fire kvinner i Elverum, er blitt betegnet som en sentral person i rusmiljøet i området.

NRK møter flere av rusmisbrukerne i Elverum på møteplassen Annekset, hvor de blant annet får varm mat flere dager i uke.

Voldtektssaken i Elverum har vært et hyppig tema over biljardbordet og i lokalet lenge. Flere syns saken har blitt for lite omtalt i en del medier.

– Jeg syns Øygard-saken fikk all oppmerksomheten, til tross for at voldtektssaken her i Elverum er en av de groveste i landet, sier en, og flere nikker samstemmende.

– Kanskje det også har noe med at folk i rusmiljøet ikke blir tatt helt på alvor i samfunnet vårt, det gjelder i mange ulike instanser, sier en av de andre.

Føler seg mindre truet

Flere av rusmisbrukerne og andre, som har møtt opp på møteplassen, forteller at den dømte var en markant person i rusmiljøet.

– Han er en skikkelig kynisk drittsekk, sier en av de som er på Annekset. Vedkommende har kommet seg ut av rusmisbruket, men kjenner den dømte godt fra tidligere.

Flere av rusmisbrukerne i lokalet forteller at de ofte har opplevd trusler fra den dømte Elverumsmannen.

– Han truet oss til stadighet, og når du går på stoffer, så blir du også lett å få kontrollen over, sier en av rusmisbrukerne, som nå prøver å komme seg bort fra misbruket.

Den dømte har erkjent både narkotikamisbruk og salg av narkotiske stoffer, men utover det nektet han enhver form for straffskyld i forbindelse med voldtektssaken.

– Like mye stoff

Tom Johnsen, politistasjonssjef i Elverum

Tom Johnsen, politistasjonssjef i Elverum

Foto: Anette Strand Sletmoen / NRK

Men selv om den dømte Elverumsmannen har sitter fengslet siden midten av mars, opplever ingen av rusmisbrukerne, som NRK møter, at det har blitt mindre tilgang på stoff i området.

– Nei, her er det like mye stoff, i hvert fall ikke noe mindre, kanskje snarere mer, sier en av karene i lokalet.

Og politistasjonssjef i Elverum Tom Johnsen sier at de heller ikke ser noe til at rusmiljøet i Elverum er noe vesentlig annerledes, selv om den dømte nå sitter i fengsel.

– Erfaringen vår er at når en blir borte, kommer det nye til som tar over. Hvis det blir mindre tilgang en periode, så er det som regel kortvarig, sier Johnsen.

– Like mye vold og trusler

Johnsen kan ikke si at trusselbildet har blitt noe annerledes heller innen rusmiljøet, selv om den voldtektsdømte nå er borte fra miljøet.

– Generelt i rusmiljøet er det mye vold og trusler, så selv om en person er satt ut av spill, tror jeg ikke miljøet er noe mindre gjennomsyret av vold og trusler, sier Johnsen.

Han sier at politiet nå fortsetter å jobbe i rusmiljøet på lik linje som tidligere.

– Vi fortsetter på vanlig måte, uavhengig av om en er blitt satt ut av spill, sier Johnsen.