- Mange barn kommer til å lide

Ringsaker kommune har vedtatt en ambisiøs plan for barnevernet som vil koste om lag åtte millioner kroner. Men, det følger ingen penger med planen.

– En god del barn har det ille og det skremmer meg, sier kommunestyrerepresentant Haakon Wiig.

Haakon Wiig

Kommunestyrerepresentant for Ringsakerlista, Haakon Wiig, mener de må bevilge mye mer penger til barnevernet nå.

Foto: Torunn Myhre

I går fortalte NRK historien om Lene-Renathe Skjoldheim (21), som saksøker barnevernet i Ringsaker for en tapt barndom og en vanskelig fremtid.

Kommunestyrepolitiker Haakon Wiig er ikke så overrasket.

– Mange syns kanskje at jeg svartmaler situasjonen, men når vi ser sånne saker komme på bordet, så er det et bevis på at det jeg sier er viktig, sier Haakon Wiig.

Erstatningskravet bare topper en lang liste av utfordringer i barnevernet i Ringsaker de siste åra.

  • I fjor ble de bøtelagt av Fylkesmannen.
  • For tre år siden konkluderte en rapport med at kommunen måtte sette i verk en rekke tiltak sporenstreks for å styrke barnevernet.
  • Både i fjor og i år har barnevernet et overforbruk på over 6 millioner kroner.

Først i år kom planen med alle tiltakene. Prislappen er på 8,5 millioner kroner. Men så følger det ingen penger med planen.

Har mast i alle år

Barnevern tiltaksplan

Dette er lista over tiltak som politikerne har vedtatt, men som de ikke har penger til.

Foto: Torunn Myhre

I stedet har kommunen skrevet i sitt budsjett, at barnevernet styrkes med 2,6 millioner kroner i 2013. Ikke alle er enige i at det kan kalles en styrking.

– Jeg syns det er ille, og jeg har mast i alle år om at vi må styrke barnevernet. Det må skje nå og med i hvert fall 14 millioner kroner.

Det sier Haakon Wiig, som sitter i kommunestyret og i omsorgskomiteen for Ringsakerlista.

Han forklarer regnestykket med at det trengs åtte millioner til den vedtatte planen og seks millioner til å dekke inn overforbruket i år.

– Med forslaget om 2,6 millioner neste år, har vi veldig langt igjen, sier Wiig.

Frykter flere vil lide

Politikeren kjenner ikke detaljene i saken til Lene-Renathe Skjoldheim og hennes erstatningskrav. Men han frykter at det er mange flere barn og unge der ute, som har, og vil få, de samme problemene som henne, hvis ikke barnevernet styrkes.

For fortsatt er det sånn, at i over 50 prosent av barnevernsakene som blir meldt inn, blir det ikke gjort noe.

– Og i den bunken ligger det veldig mange barn som helt sikkert kommer til å lide. Det er jeg helt overbevist om, sier Haakon Wiig.

Må få hodet over vannet

Han kritiserer overhodet ikke de som jobber i barnevernet. Tvert imot. Men han mener de ikke har nok ressurser til å gjøre jobben sin.

– De jobber kolossalt hardt. Jeg har følelsen av at de hele tiden har slitt med hodet bare nesten over vannet, og da trengs det ekstra ressurser for å klare å ta igjen det tapte, sier Haakon Wiig.

Han er soleklar på at det kommunen må gjøre, er å gjennomføre den planen som de selv har vedtatt.

Tiltak i barnevernplanen i Ringsaker kommune

Nr.

Tiltak

Kalkulert beløp

1

Bemanningsnorm for saksbehandling - 3,9 stillinger

1.970.000

2

Utvidelse av tilbudet foreldrekurs - 1,0 stilling og driftsutgifter

   454.000

3

Tiltak mot famililevold - 1,0 prosjektstilling og driftsutgifter

   705.000

4

Miljøarbeiderteam - 3,0 stillinger og driftsutgifter

1.740.000

5

Dekning av 25 barnehageplasser

   709.000

6

Dekning av 10 SFO-plasser

   218.000

7

Marte meo-terapaut - 0,5 stilling og driftsutgifter

   353.000

8

Ettervernstiltak - 1,0 stilling og driftsutgifter

   605.000

9

Drift av foreldregrupper ICDP metoden - 2 x 0,5 stilling

   505.000

10

PMTO-terapaut - 0,6 stillling

   303.000

11

Home-start koordinator - 0,5 stilling

   283.000

12

Utvikling og gjennomføring av opplæringsprogram for barn

   100.000

13

Lokaler til nye medarbeidere (husleie og kontorutgifter)

   600.000

 

Sum

8.545.000

– Det betyr at vi må finne de åtte millionene. Og vi må finne de seks millionene som vi i praksis overskrider med hvert år, sier Wiig.

– Jo, det er en styrking

Men det ser ikke ordfører Anita Ihle Steen noen som helst mulighet til å gjøre. Hun holder fast på at budsjettet til barnevernet blir styrket neste år.

Anita Ihle Steen

Ordfører i Ringsaker, Anita Ihle Steen (Ap) sier de ikke har råd til å sette i verk noen av tiltakene de har vedtatt ennå.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– I forhold til det budsjettet de hadde i 2012 har de fått en styrking av ramma si.

– Men hvordan kan du si det, når de brukte mer?

– Nei, altså, i forhold til den ramma de hadde i 2012 og det de får i 2013, så er det et høyere tall. Så kan du jo bruke det ordet akkurat som du vil, men det er en styrking, sier ordføreren.

– Vi har ikke råd

Når det gjelder den flunkende nye planen til åtte millioner kroner, sier Anita Ihle Steen at ingen av tiltakene kan gjøres på et år.

– Det har vi ikke økonomisk ryggrad til.

Den vedtatte planen er heller ikke nevnt i kommunens handlingsprogram for de neste fire år.

– Er ikke det litt rart?

– Vel, det et budsjettdokument skal vise, er jo status og utfordringer og hvilken vei en skal gå. Så er barnevernsplanen en del av den helheten. Den er ikke nevnt her, men den er ganske fersk i minnet på de fleste av oss, sier Ihle Steen.

– Når vil dere sette av penger til noen av tiltakene dere har vedtatt da?

– Det gjør vi når vi ser at vi har økonomisk ramme til å gjøre det. Det har vi ikke nå, sier ordføreren.

Hør hva Haakon Wiig og ordfører Anita Ihle Steen sier her: