- Jeg tror vi blir smartere når vi er mer aktive

ELVERUM (NRK): Forskere skal finne ut om fysisk aktive elever gjør det bedre på skolen.

 Theodor Lindtveit og Karen Korslund

GÅR MED AKTIVITETSMÅLERE PÅ SEG HELE TIDEN: Theodor Lindtveit og Karen Korslund ved Hanstad barne- og ungdomsskole i Elverum.

Foto: Stein S. Eide / NRK

I alt 1100 8. klassinger fra 10 skoler i Hedmark, Oppland og Hordaland har nå fått tilbud om å bruke en aktvitetsmåler som festes til hoften. Den måler både om eleven er i ro eller beveger seg, og den måler intensiteten i bevegelsene.

– Bør få følger for utdanningspolitikken

8. klassinger ved Hanstad barne- og ungdomsskole i Elverum skole går nå med aktivitetsmålere.

– Dette blir spennende, jeg tror vi blir smartere hvis vi er mer i aktivitet, sier Karen Korslund i 8. klasse. Hun er en av flere elever som går med en aktivitetsmåler på seg hele tiden.

Ingeborg Barth Vedøy

SETTER AKTIVITETSMÅLERE PÅ ELEVER: Ingeborg Barth Vedøy, stipendiat ved Høgskolen i Hedmark.

Foto: Stein S. Eide / NRK

– Vi håper at dette kan vise om det er noen sammenheng mellom aktivitetsnivå og skoleprestasjoner, sier stipendiat Ingeborg Barth Vedøy ved Høgskolen i Hedmark. Hun mener at resultatene av undersøkelsen kan være med på angi retningen i utdanningspolitikken.

Elevene skal gå med aktivitetsmåleren en hel uke i året i 8., 9. og 10. klasse.

Undersøkelsen er en del av et større forskningsprosjekt som gjøres av Høgskolen i Hedmark om skole, læring og psykisk helse. Skolene som er plukket ut er både små, store og i bygd og by. De første dataene skal være klare i desember.

Det som er gjort tidligere på slik forskning viser at barnas aktivitet faller fra de er seks år, men at det er forsket lite på ungdomsskolen

– Vi har store kunnskapshull på dette feltet. Derfor er denne forskningen viktig, sier Vedøy.

Avventende lærere

Lærer på 8. trinn, Alexander Haug, er usikker på hvilken betydning aktivitetsnivå har for skoleprestasjoner.

– Det blir i hvert fall spennende å se hvor stor sammenheng det er. Det er mange andre forhold som er avgjørende for prestasjonene til elevene. Jeg tror ikke det er en veldig klar sammenheng, sier Haug, som selv har prøvd å bruke aktivitetsmåleren.

Uansett - kanskje brukerne blir påvirket av at de er med på undersøkelsen?

– Her om dagen løp jeg kanskje litt ekstra fordi jeg visste at jeg hadde på meg måleren, sier Karen.