- Ingen satsing på høgskolene

Rektor Jørn Wroldsen ved Høgskolen i Gjøvik er skuffet over at regjeringen ikke øker basisoverføringene til høgskolesektoren.

Høgskolen i Gjøvik
Foto: Hanne Nordhagen Karlsen

I fjor kuttet den rødgrønne regjeringen overføringene til Universitet- og høgskolesektoren med flere hundre millioner kroner og 2006-budsjettet ble kalt for et hvileskjær.

Derfor hadde mange nå ventet en skikkelig satsing, men ifølge Wroldsen er årets budsjett bare jusert for normal lønns- og prisvekst.

- Det vi hadde håpet var at budsjettet først skulle bli jusert for det kuttet vi hadde i fjor, og at vi fikk de normale økningene over dette igjen, men det har ikke skjedd, sier han. 

 

Hans Kristian Enge
Foto: Alexander Nordby / NRK

 

- Studentene får lite

Leder for studentforeningen ved Høgskolen i Lillehammer, Hans Kristian Enge, mener årets statsbudsjett er svært dårlig for studentene.

- Studiefinansieringen tar ikke høyde for prisveksten. Vi er misfornøyd med at studentene ligger under fattigdomsgrensen i Norge i 2007.

Det er et politisk mål i Norge å ha heltidsstudenter. Det er ikke fulgt opp i dette budssjettet, sier han.

Enge mener basisoverføringene til Høgskolen i Lillehammer er alt for lave og at dette rammer studentene direkte.

- Studentene blir rammet blant annet ved at inneklimaet ikke utbedres, vi får ikke nok veiledningstimer og forelesninsgtimer, sier han.

Filmmiljøet får penger

Også rektor Bente Ohnstad ved Høgskolen i Lillehammer sier til NRK at basisoverføringene ikke står i forhold til studenttallet ved skolen hennes og at dette er et problem-

- Men totalt er jeg fornøyd med budsjettet. Særlig bra var det at vi fikk 10 millioner kroner til plattformskifte ved film- og fjernsynsutdanningen, som innebærer at det tekniske utsyret blir digitalt, sier hun.

I statsbudsjettet foreslås det en en bevilgning på 240,1 millioner kroner til Høgskolen i Lillehammer, HiL.

Det er foreslått å bevilge 10 millioner kroner til utstyr i forbindelse med plattformskifte ved HiL i 2008. Videre er det lagt inn halvårsvirkning av tre stipendiatstillinger fra høsten 2008.

Det foreslås en bevilgning på 160,2 millioner kroner til Høgskolen i Gjøvik. Videre er det lagt inn halvårsvirkning av to stipendiatstilling fra høsten 2008.

Det foreslås en bevilgning på 345,9 millioner kroner til Høgskolen i Hedmark. Videre er det lagt inn halvårsvirkning av tre stipendiatstillinger fra høsten 2008. HiHe skal i 2008 omdisponere internt til studieplasser til førskolelærerutdanningen.