- Har fritt spillerom i butikkene

– Utenlandske bander får nærmest fritt spillerom i butikkene på kveldstid. Det sier kjøpmann Audun Børresen i Moelv.

Kjøpmann Frode Børresen

Kjøpmann Børresen på Spar i Moelv mener at den knallharde konkurransen mellom butikkene med mindre bemanning gjør det lettere for butikktyvene.


Kjøpmann Børresen på Spar i Moelv mener at den knallharde konkurransen mellom butikkene med mindre bemanning gjør det lettere for butikktyvene.

– Problemet er ofte at det bare er én som sitter i kassa på kveldstid, sier Børresen.

Video Tyveribande ble sluppet løs

Alene på jobb

– I tillegg til én i kassa er det en som betjener kundene i ferskvareavdelingen. Hvis det er kø i kassa, kan ikke den som arbeider der, følge etter rumenere som eventuelt er i butikken. Dermed får de fritt handlerom til å gjøre det de måtte ønske.

Børresen sier det er stort fokus på pris i konkurransen mellom kjedene.

– Det fører til at vi må kutte andre kostnader som lønn, noe som betyr færre ansatte.

- Følg med store vesker

Sikkerhetssjefen i HSH , Tor Martin Bjerke, tror det finnes andre løsninger på problemet enn flere ansatte.

– Jeg tror bandene som herjer i butikkene våre, er så profesjonelle og ruinerte at de stjeler uansett. Jeg tror ikke det har sammenheng med antall ansatte i butikkene, men heller har sammenheng med hvordan man tenker sikkerhet, og hvordan de ansatte er lært opp til å takle det. Man må ha øynene åpne og være oppmerksom på store vesker og jakker. Butikkene bør ha et videoanlegg som politiet kan bruke til å identifisere personer, og noen kameraer slik at man ser det som foregår. Når en ansatt går rundt og følger med, tror jeg det er nok til at det ikke skjer noe, sier sikkerhetssjef Bjerke.