Hopp til innhold

- Håper dommen blir en inspirasjon for andre

Linda Ellefsrud som vant erstatningssaken mot TrygVesta håper dommen er en inspirasjon for andre.

Linda Ellefsrud.

Linda Ellefsrud glad og lettet over dommen.

Foto: Bjørn Opsahl / NRK

Linda Ellefsrud (32) fra Skarnes vant over TrygVesta i erstatningssaken etter Åstaulykka. Hun er i Østerdal tingrett tilkjent en erstatning på 4.350.000 kroner etter Åstaulykka i januar 2000.

-Inspirasjon for andre

- Glad og lettet, var hennes første reaksjon etter at hun fikk vite om dommen onsdag morgen.

- Rettssaken var en stor påkjenning, og underveis hadde jeg ikke noen særlig tro på at jeg skulle vinne. Nå er jeg bare glad og lettet. Jeg takker advokaten min for den jobben han har gjort. Nå håper jeg dommen kan være en inspirasjon for andre som vurderer erstatningssak, sier Linda Ellefsrud.

Video Fikk 4.35 millioner i erstatning etter Åsta-ulykka.

- Knusende dom

Ellefsruds advokat, Jan-Inge Thesen, sier at de er svært fornøyd med dommen.

- TrygVesta har gått på et sviende nederlag, er hans kommentar.


Trygvesta har allerede utbetalt 1.600.000 kroner som kommer til fradrag i beløpet på 4.35 millioner kroner. Forsikringsselskapet er også dømt til å betale saksomkostningene til Ellefsrud med 236.735 kroner.

Dette er den første rettssaken etter Åstalykka. Det er foreløpig ikke klart om noen av partene vil anke dommen.

- Oppsiktsvekkende

- Dommen i Åsta-saken er oppsiktsvekkende.

Det sier pressetalsmann i TrygVesta, Roald Stigum Olsen.

Han sier de er overrasket.

- Vi er forbauset over dommen. Nå må vi studere den nøye, og hvordan tingretten har kommet til dette standpunktet.

Stigums Olsen er ellers fornøyd med utmålingen av erstatningen, og at retten mener Ellefsrud har en betydelig restarbeidsevne.

TrygVesta tvilte

Skarnes-kvinnen fikk fysiske og psykiske skader etter togulykka og gikk derfor til sak mot forsikringsselskapet TrygVesta.

TrygVesta tilbød Ellefsrud 1,6 millioner kroner etter ulykka, men tvilte på om ulykka var årsaken til skadene. Selskapet ville derfor ikke betale på langt nær hele kravet som var på 6,7 millioner kroner.

Selv om erstatningsbeløpet er noe redusert, heter det i dommen at Linda Ellefsrud i det vestenslige har vunnet saken.

Men trodd av retten

Om ikke forsikringsselskapet trodde henne, ble hun trodd i Østerdal tingrett.

Retten viser til at de sakkyndige er enige om at togulykka var den utløsende årsaken til Ellefsruds lidelser.

Dommen er klinkende klar på dette punktet:


Det var ingenting ved Ellefsruds helse før ulykka som tilsa at hun skulle bli arbeidsufør.
At hun skulle fått psykiske plager av andre grunner, er ren spekulasjon.

Det er TrygVesta som har bevisbyrden for at det foreligger en slik annen årsaksfaktor. De har ikke oppfylt den bevisbyrden.
Det foreligger klart påregnelig årsakssammenheng mellom ulykka og Ellefsruds arbeidsuførhet.

Linda Ellefsrud

Linda Ellefsrud ble trodd av retten.

Foto: Bjørn Opsahl