Hopp til innhold

- God effekt av japansk disiplin

Dette har god effekt på elevers læring, sier professor i pedagogikk, Thomas Nordahl, om den industrielle metoden Sentrum videregående skole i Kongsvinger har tatt i bruk.

Bilindustri, resultater, skole, disiplin, Ro og orden, lean manifacturing, ro, orden, metoder, metodene, resultater, pultene, bundet, klasserom, bedre hverdag, Toyota fabrikkene

Lean-manufacturing oppsto hos bilprodusenten Toyota.

- Struktur, tydelige regler og klare forventninger til elevene er viktig grunnlag for god læring, sier Thomas Nordahl.

- Dette kommer fram gjennom forskning, og det viser seg at det har svært god effekt, og elevene vil respondere med en ønsket adferd.

Professoren i pedagogikk mener at god struktur skaper rom og tid for læring.

Les: Streng japansk disiplin i skolen

De fem klassene på teknikk og industriell produksjon ved Sentrum videregående skole i Kongsvinger startet for fire uker siden å jobbe ut fra metoder som brukes i industrien gjennom Lean manufacturing.

Toyota forbilde

Lean manufacturing oppsto hos bilprodusenten Toyota for å oppnå mer effektivitet og kvalitet i bilproduksjonen. Målet med å innføre Lean i skolen er å minske fraværet og øke motivasjonen hos elevene.

Elevene blir målt på atferd, orden og frammøte gjennom Lean-metoden. Det er renholderne på skolen som sjekker klasserommene, og hvis klasserommet er rotete får klassen renholdsanmerkning.

Ikke som i gamle dager

Nordahl avviser at dette er et skritt tilbake til gamle dager og svært autoritære lærere som kunne spille på frykt hos eleven.

- Sarkasme og spydigheter skal vi ikke ha i dagens skole, sier han.

- Vi skal ha lærere som er omsorgsfulle, men samtidig har omsorg og kontroll, som ser elever men samtidig stiller krav.

Kan bli for strengt

Nordahl mener at systemet er avhengig av at lærerne har god dialog med elevene, slik at det ikke blir for strengt.

- Lærene må ta hensyn til de tilbakemeldingene elevene gir, og eventuelt være villig til å justere kursen. Det skal heller ikke være slik at det bare stilles krav til elevene. Lærerne må stille krav til seg selv, for å klare å følge et slik opplegg over tid, mener han.

Nordahl presiserer at et slik system må følges opp over tid.

- Det er ikke snakk om fire uker. Systemet må følges lenge, dersom det skal bli varige og synlige resultater, sier Thomas Nordahl.