- Går ut over rettssikkerheten

- Det går ut over rettsikkerheten, når et stort underslag avgjøres med en kort tilståelsesdom i retten. Det sier BI-professor Petter Gottschalk.