- Forventer ikke kaka

– Jeg tror det ligger noe pynt på kaka i Ap sin Innlandsstrategi, men jeg tror ikke kaka er der. Det sier NHO-regiondirektør Christl Kvam.

Arbeiderpartiet har laget en strategi som de mener vil løfte Innlandet og som de vil arbeide for å oppnå dersom de fortsatt sitter i posisjon etter valget. Følg pressekonferansen fra Gjøvik.

Arbeiderpartiet presenterer Innlandsstrategien

– Jeg skulle ønskede kunne bruke en brøkdel av det de bruker på oljeindustrien i skogindustrien, sier NHO-direktøren.

Mange utfordringer

Statsminister Jens Stoltenberg kommer til Gjøvik og Hamar for å være med på presentasjonen av Innlandsstrategien fredag.

Hedmark og Oppland har store utfordringer både innen næringsliv og utdanning. Derfor har Ap i de to fylkene samarbeidet om forslag som de mener vil løfte Innlandet.

Men sjøl om det er mye på ønskelista til næringslivet er ikke forventningene skyhøye.

Det vi trenger i Innlandet krever dypere elementer enn det som trolig ligger i det dokumentet, men det går an å være forsiktig optimist.

Christl Kvam, regiondirektør NHO

Knut Storberget som er Hedmark Ap sin førstekandidat er en av pådriverne for Innlansstrategien. Han har brukt mye tid i vår og sommer på å reise rundt for å få innspill.

Følg diskusjonen om #Innlandsstrategi på Twitter

Vi er Ap's Innlandsutvalg. Vi sitter ikke med statskassa men dette er partiets arbeid for å løfte Innlandet.

Knut Storberget, stortingsrepresentant Hedmark Ap

Kunne ha innfridd før

Christl Kvam mener Ap som har sittet i den rødgrønne regjeringa i 8 år nå har hatt god tid på seg til å innfri det regionen allerede har etterlyst. Raskere midler inn til veg og bane er viktig for næringslivet.

– Men i nasjonal transportplan som ble lagt fram i vår innfrir de ikke, mener hun.

Hun tror Innlandsstrategien kommer til å handle om å utvikle en god arbeidsregion, uten at de får det viktigste som er infrastrukturen.

– Dette er et viktig arbeidsdokument for hva vi vil jobbe videre framover med i Ap, sier Knut Storberget, som understreker at det er Stortinget som bevilger penger.

Må utnytte tømmerstokken bedre

Hedmark og Oppland avvirker 40 prosent av skogen i Norge. Christl Kvam håper Innlandsstrategien inneholder noe om hvordan man kan bruke skogen til noe annet enn aviser og hus.

Skogen er en fantastisk ressurs. Men vi trenger penger til forskning og utvikling av nye produkter.

Christl Kvam, NHO-direktør

Og forslag på det vil hun i alle fall finne i dokumentet forsikrer Knut Storberget.

– Det ligger midler inne og vi vil bevilge mer til forskning og utvikling for å utnytte tømmerstokken bedre, sier Storberget.

Ap ønsker å samle fagmiljø for skognæring i Elverum og Hamar.

Lavest utdanning i landet

Hedmark og Oppland er på topp i landet med befolkning som kun har gjennomført grunnskoleutdanning. Og frafallet fra de videregående skolene er stort.

Jeg er spent på hva de sier om utdanning. Det er blitt sagt mye om at det skal bli bedre, men når det kommer til det praktiske så er vi litt skeptiske.

Oddny Andreassen, nestleder Utdanningsforbundet i Hedmark

Oddny Andreassen sier det tar tid å få en kultur for læring, men det handler om større lærertetthet fra barnehage til høgskole. Og det koster penger.

– Vi forsterker de tiltakene som allerede er i satt i gang, sier Knut Storberget.

Han viser til at fylkeskommunene er i gang med flere prosjekter som skal få ned frafallet i de videregående skolene og det nå begynner å gi resultater.

Også Ap-ordfører i Hamar Morten Aspeli forventer at utdanning er et viktig hovedtema i Innlandsstrategien.

Det må tas et løft i utdanning. Om ikke pengene ligger i pakka må det følge penger med i politikken etterhvert.

Morten Aspeli, ordfører i Hamar

Knut Storberget kan røpe at det i dokumentet ligger forslag om både treårig permanent politihøgskoleutdanning i Kongsvinger og handelshøgskole på Rena.

Hvilke andre utdanningstiltak som prioriteres må utdanningsmiljøene vente til fredag med å få vite.