- Forvaltningen ansvarlig for rovdyrskader

Rovviltnemnda i Oppland ba om 650.000 kroner ekstra til skadefelling, men får bare 300.000. – Miljødirektoratet holder oss for narr. Jeg holder dem ansvarlig for rovdyrskader, sier Ivar Odnes (Sp), leder i nemnda.

Døde lam ligger på bakken.

FRYKTER MER AV DETTE: Rovviltnemnda i Oppland mener de ikke får nok penger til skadellingslag. ( Ill. foto fra resultatet av ulveangrep i Ringsaker i Hedmark i juni i år)

Foto: Einar Langholen-Schulstad / NRK

Tilliten mellom fylkespolitikere i Oppland og Miljødirektoratet er nå på et bunnivå etter at rovviltnemnda fikk svar på søknaden om ekstrabevilgning på grunn av alle jaktlagene som har vært ute på skadefelling i sommer.

Ivar Odnes

LEDER I ROVVILTNEMNDA I OPPLAND: Ivar Odnes(Sp).

Foto: Silje Josten Lien / NRK

Rovviltnemda i Oppland har brukt opp potten på 800.000 kroner og mener at en ekstrabevilgning på 650.000 kroner er et minimum.

- Mistillit

– Avslaget viser at de ikke har tillit til oss. Vi blir holdt for narr. Vårt svar blir å bringe dette opp til miljøvernministeren, sier Odnes.

– De vet at dette er erfaringsbaserte tall. Det som nå skjer er at dette blir brukt opp i løpet av 3-4 uker, og da er vi inne i et uføre allerede i slutten av august.

Miljødirektoratet blir ansvarlig for rovdyrskader.

Ivar Odnes, leder i rovviltnemnda i Oppland

– Hvis vi ikke har penger i slutten av august, kan vi ikke sende ut jaktlag. Dermed blir direktoratet ansvarlig for rovdyrskader og lidelser.

Frp-politiker lover drahjelp

Morten Ørsal Johansen

SNAKKER MED SINE EGNE: Stortingsrepresentant Morten Ørsal Johansen (Frp).

Foto: Fremskrittspartiet

Han får nå drahjelp av en av representantene for et av regjeringspartiene. Stortingsrepresentant Morten Ørsal Johansen (Frp) fra Oppland sier at han vil jobbe for at "vi skal kunne fortsette skadefelling uten å ta fra andre poster".

I henhold til rovviltforliket skal ulv ikke ha fast tilhold i Oppland. På grunn av uttak av flere jerver i vinter, hadde man trodd at det villle bli mindre behov for skadefelling denne sommeren. Men flere streifende ulver trakk inn over fylkesgrensa og slo seg ned i områder forbeholdt beitedyr.

Denne uka felte et kommunalt jaktlag en ulv i Nord-Fron i Gudbrandsdalen. Mye tyder på at denne ulven var ansvarlig for 30-40 sauedrap denne måneden.

– Direktoratet driver politikk

Bonde- og småbrukarlaget i dette området hadde denne uka et bittert oppgjør med seksjonsleder Terje Bø i Miljødirektoratet, der han ble anklaget for å gå langt inn på politikernes område.

«Terje Bø kan slutte i jobben sin, han får sikkert jobb i Naturvernforbundet eller en forening som elsker rovdyr over alt», skrev Ole-Petter Berget, leder i Nord-Fron Bonde- og Småbrukarlag, i et innlegg i Gudbrandsdølen Dagningen i går.

Mer jerv enn bestandsmålet

I dag kom ferske tall fra årets overvåking av jerv. De viser at det er registrert 61 kull med valper på landsbasis. Tallet er langt over det nasjonale bestandsmålet på 39 årlige kull, melder Rovdata .

– Dette understreker nok en gang at Miljødirektoratet ikke tar inn over seg at vi her i Oppland har en jervebestand som ligger langt over bestandsmålet, og som dermed utløser et behov for flere skadefellingslag, sier Ivar Odnes.

Onsdag kveld ble det også kjent at to lam var funnet drept av jerv i Lom og Skjåk. Fylkesmannen i Oppland har tidligere i sommer gitt en rekke skadefellingstillatelse på de fire store rovdyrene jerv, gaupe, ulv og bjørn i flere kommuner i Gudbrandsdalen, men ikke i Lom og Skjåk.