- Forbrenningsanlegg med partipisk

Snart blir det forbrenningsanlegg i Kallerudlia 9 i Tomasdalen i Gjøvik - ved hjelp av stemmene til Ap-representanter som egentlig er i mot.

Det nye forbrenningsanlegget er planlagt i Kallerudlia 9.
Foto: Eidsiva

Torsdag kveld skal kommunestyret i Gjøvik ta en endelig avgjørelse i den årelange striden om hvor et nytt forbrenningsanlegg skal ligge. Mye tyder på at det blir et svært knepent flertall i den betente saken.

Tvil i Senterpartiet

De tre rødgrønne partiene har flertall i kommunestyret, men en av SP-representantene har ennå ikke bestemt seg. Dermed blir det etter alt å dømme svært knapt flertall.

Lokalt Ap-lag nådde ikke fram

Men den "samlede" Arbeiderpartigruppa stemmer likt etter at representantskapet har pålagt Nordbyen Arbeiderlag å stemme for at forbrenningsanlegget skal ligge i Tomasdalen. To av representantene i kommunestyret kommer fra dette lokallaget.

– Måtte bøye oss for partiet

– Det er surt at vi ikke nådde fram, sier leder i Nordbyen Arbeiderlag, Arne Strandli. – Partiet mente noe annet og da må vi bare bøye oss for det, sånn er demokratiet.

– Men er dette demokratisk?

– Ja, jeg syns det. Hvis ikke blir det et mindretallstyranni. Slik er det i alle partier, flertallet bestemmer.

– Betyr det at dere to stemmer mot egen overbevisning på torsdag?

– Nei, jeg vil ikke si det, men vi hadde selvfølgelig håpet på et annet utfall.

– Svekker tillit til politikere

Svein Håvar Korshavn

Svein Håvar Korshavn, leder i Høyres kommunestyregruppe

Gruppeleder i Høyre i kommunestyret, Svein Håvar Korshavn, mener at Arbeiderpartiet må ta et oppgjør med sin egen partikultur.

– Her er det enkeltrepresentanter som helt tydelig er i mot, og skaper et inntrykk at at Ap er på glid. Så er man plutselig inne i folden igjen. Dette svekker politikernes omdømme.

– Damputslipp om vinteren

– Det er ikke godtgjort at denne plasseringen er uproblematisk når det gjelder damputslipp om vinteren. Eidsiva ønsker å plassere dette anlegget i nærheten av boligområder, og vår gruppe vil derfor stemme i mot.

KrF-tvil ble til nei

– Vi har tvilt oss fram til at vi stemmer mot, sier Toril Kristiansen, gruppeleder i KrF. – Dette er en svært vanskelig sak. Vi vil gjerne ha et fjernvarmeanlegg i Gjøvik, men syns at plasseringen er problematisk.

Sp berger flertallet

I Gjøvik kommunestyre er det 45 representanter, det betyr at det er nok med 23 stemmer for å få flertall. Torsdag blir det 19 stemmer fra Arbeiderpartiet for forbrenningsanlegget og 3 stemmer fra SV.

Dermed er det nok med en stemme ekstra fra et annet parti, og det kommer varaordfører Lise Hammerud (Sp) til å sørge for. Hennes partikollega Dagfinn Taraldsrud har derimot ikke bestemt seg.

– Historisk for Gjøvik

– Dette blir et historisk vedtak for Gjøvik, sier ordfører Bjørn Iddberg. – Vi får et anlegg som samlet fører til mindre CO2-utslipp i byen enn det ellers ville blitt. En rapport fra Norsk Institutt for luftforskning (NILU) viser at det ikke vil bli luftforurensning av betydning.

Ordfører i Gjøvik, Bjørn Iddberg

Ordfører i Gjøvik, Bjørn Iddberg

Foto: NRK