Ny forskningsrapport: - For mye ballspill i kroppsøving

ELVERUM (NRK): Kroppsøving er det mest populære faget. Men det er mindre populært blant jenter og eldre elever som synes det er for mye ballspill.

Gymtime

BALLSPILL: En ny undersøkelse viser at det er at kroppsøving domineres av grunntrening og ballspill.

Foto: Anne Næsheim / NRK

Hele 751 elever fra 5.–10. trinn, 57 lærere og 14 skoleledere i Elverum har deltatt i undersøkelsen. Den skal utvides til hele landet, og skal etter planen være ferdig sommeren 2016.

Liker gym best

Undersøkelsen viser at kroppsøving er det mest populære faget blant elevene, spesielt gutta, men at det blir mindre populært jo eldre elevene blir.

– Det skyldes valg av metode. Det retter seg mer mot gutter enn jenter. Det er ballspill og grunntrening som oftest står på timeplanen, sier prosjektleder Kjersti Mordal Moen ved Høgskolen i Hedmark.

Gym, Vestad skole

GYM: Elever ved Vestad skole i Elverum har gym, og noen liker aller best å leke med matter.

Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Dermed fenger faget mest blant gutta. Undersøkelsen viser at det vies lite plass til moderne idrettsaktiviteter som dans og yoga.

– Det blir et idrettsfag. Det er ikke det læreplanen sier det skal være. Kroppsøving skal inspirere til livslang bevegelsesglede, mestring og gode kroppslige opplevelser, sier Mordal Moen.

Læreren bestemmer

Undersøkelsen kan tyde på at elevenes stemme ikke blir hørt, og at det er læreren som bestemmer.

Helseminister Bent Høie har tatt til orde for at det skal bli mer gym i skolen. Mordal Moen frykter at det kan bli enda flere timer i skolen der noen elever ikke har det, dersom en fyller på med timer uten å se på innholdet.

Må se på innholdet i kroppsøving

INNHOLD: Tor Arnesen og Kjersti Mordal Moen er enige om at en må se på innholdet i skolen.

Foto: Anne Kari Løberg / NRK

– Det er veldig gøy, men litt slitsomt. Det morsomste er å løpe og hoppe på tjukkasen og løpe tilbake, sier Aurora ved Vestad skole.

Mer fagkompetanse

Skolesjef Tord Arnesen i Elverum skal nå sette seg ned og lese rapporten.

– Vi skal gå grundig gjennom rapporten og se hva vi raskt kan ta tak i, sier Arnesen.

Han varsler allerede nå at det kan komme endringer i innholdet i faget.

– Tradisjonelt har vi mange allmennlærere som dekker mange fag, også fag de har mindre kompetanse i. Det vil være lærere som trenger å øke fagkompetansen i kroppsøving, sier Arnesen.

Han er klar på at en må se mye mer på innholdet i faget enn tidligere. Man må ha færre fag og gå dypere inn i dem. Han er ikke i tvil om at kroppsøving må være et av disse fagene.

– Livslang bevegelsesglede er så viktig at det er klart at innholdet i kroppsøvingsfaget er det kjempeviktig å gå dypt inn, sier Arnesen.