- Bør bli sak i fylkestinget

Det nye Innlandet fylkesting bør behandle saken om Valdresbanen, mener styreleder i Nye Valdresbanen, Nils Håkon Sandersen. Valdres-kommunene er splittet i spørsmålet om skinnegangen bør rives opp eller ikke. Stortinget tar den endelige avgjørelsen.

Nils Håkon Sandersen
Foto: Privat