- Barnevernet bidro til feil dom

En thailandsk kvinne har flyktet til krisesenteret i Gjøvik fra sin norske mann. Nå har han fått foreldreretten til deres felles barn. - Denne skandalen skyldes barnevernet, mener advokat Hanne Lilleby (bildet).

Bistandsadvokat Hanne Lilleby

Advokat Hanne Lilleby representerer den thailandske kvinnen.

Foto: Jan rik Helleren / NRK

Den thailandske kvinneforening i Norge reagerer sterkt på hvordan barnevernstjenesten i en av kommunene i Vest-Oppland har behandlet saken til kvinnen, som er i 30-årene, og hennes barn på ett år.

Flyktet - og mistet foreldreretten

Kvinnen er på krisesenteret i Gjøvik etter å ha flyktet fra sin norske mann, men han har fått foreldreretten og sørget for utreiseforbud for henne og datteren.

- Retten turde ikke trosse barnevernet

Advokat Hanne Lilleby i Gjøvik, som representerer den thailandske kvinnen, mener at Gjøvik tingrett er blitt påvirket av ensidige vitnemål fra barnevernet.

– Barnevernet har fra første dag støttet seg på hans versjon av saken, og vist manglende kompetanse og innlevelse. Retten våget ikke å sette spørsmålstegn ved disse vurderingene.

Inviterte henne til Norge

Mannen i 50-årene fra Vest-Oppland traff kvinnen under ett av mange besøk i Thailand, og hun ble gravid. Han var i landet fram til fødselen, og dro til Norge noe seinere.

I fjor sommer ble hun invitert til Norge av ham og kom hit med deres felles barn, som da var blitt ni måneder.

Flyktet til krisesenter etter en måned

Hun flyttet inn til ham, men etter en måned ble forholdene uholdbare for henne, og hun flyktet til krisesenteret i Gjøvik.

– Hun har sagt at hun opplevde samlivet som et fengsel, og at hele Norges-oppholdet ble et mareritt for henne. Når retten nå har bestemt at hun ikke har hovedomsorgen for barnet, er tragedien komplett.

Taushet fra barnevernet

Verken barnevernet i den aktuelle kommunen i Vest-Oppland eller farens advokat vil kommentere saken.

Barnevernet slo alarm

I sommer skal hun ha kommet med trusler om å ta sitt eget og barnets liv. Dette har vært et sentralt moment for barnevernet.

– Jeg respekterer fullt ut at barnevernet der og da måtte ta affære, og at dette var en illevarslende situasjon. Men dette var en tom trusel, og legeundersøkelsen etterpå har vist at hun ikke er suicidal, sier Lilleby.

Kritikk fra krisesenteret

I november sendte krisesenteret et skarpt brev til barnevernstjenesten der de skriver at moren har gjort store framskritt de siste månedene. I brevet skriver en av de ansatte at hun viser stadig bedre omsorgsevne.

Thailandsk landsby reagerer

Nils Fredrik Malmø

Nils Fredrik Malmø fra Den Thailandske Kvinneforening.

Foto: Dag Kessel / NRK

Det thailandske miljøet i Norge er opprørt over det som har skjedd, og saken har ført til stort engasjement i landsbyen der hun kommer fra.

– Thailenderne fatter ikke hvordan rettssystemet i Norge kan gjøre dette, sier Nils Fredrik Malmø, som selv er gift med en thailandsk kvinne og representerer Den thailandske kvinneforening i Norge.

– Lurt i en felle

– Hun er blitt lurt i en felle. Det ble gitt inntrykk av at dette var et ferieopphold for å se hvordan det var i Norge. Så er det endt opp med at hun er frarøvet barnet.

Ny rettsbehandling

Det er nå oppnevnt en egen sakkyndig som skal vurdere saken. Tirsdag var det møte mellom den sakkyndige, barnevernet og partene i sakene. Dette skal danne grunnlag for den rettslige behandlingen av barnefordelingssaken.