William Nygaard ny styreleder i NRK

NRKs generalforsamling har valgt William Nygaard til ny styreleder i NRK.

William Nygaard
Foto: Falch, Knut / SCANPIX

- Med William Nygaard har NRK fått en styreleder med svært solid bakgrunn fra både kultur- og næringsliv. På samme måte som NRK selv, er dette styret bredt sammensatt, med god variasjon i både bakgrunn, geografi og kompetanse, sier kulturminister Anniken Huitfeldt.

William Nygaard (67), Oslo, gikk av som sjef for Aschehoug forlag tidligere i år etter 36 år i sjefsstolen. I oktober 1993 ble Nygaard skutt utenfor boligen sin, trolig fordi Aschehoug ga ut Salman Rushdies kontroversielle bok «Sataniske vers». Politiet har aldri klart å finne gjerningsmannen.

De øvrige styremedlemmene som ble utnevnt i dag, er:

Alexandra Bech Gjørv (f. 1965), Oslo, tiltrer som partner i advokatfirmaet Hjort fra høsten av. Hun er i dag direktør for Ny energi i Statoil.

Sif Vik (f. 1975), Tromsø, er nestleder ved ungdomshuset Tvibit i Tromsø. Hun er det eneste styremedlemmet som også satt i forrige periode.

Audhild Gregoriusdotter Rotevatn (1975), Ålesund, er daglig leder i Allkunne, et nynorsk oppslagsverk på nett.

Gunnar Flikke (f. 1947), Trondheim, er tidligere redaktør i Adresseavisen.

Steinar Ness (f. 1959), Gaular, er tidligere generalsekretær i Senterpartiet og har sittet i Kringkastingsrådet.

Tidligere i år valgte NRKs ansatte sine tre representanter til styret, og disse er Sidsel Avlund fra NRKJ, Steinar Aanesland fra TF og Per Ravnaas fra NTL.

Varamedlemmer er Long Litt Woon, tidligere likestillingsdirektør (gjenvalgt) og Harald Schjelderup, daglig leder i Kavlifondet.

Det forrige styret

Styret for perioden 2008-2010 har bestått av leder Hallvard Bakke, nestleder Valgerd Svarstad Haugland samt styremedlemmene Karin Julsrud, Sif Vik, Stig Herbern og Kåre Lilleholt og ansatterepresentantene Sidsel Avlund, Per Ravnaas og Steinar Aanesland.

Styret i NRK AS har ni medlemmer. Leder, nestleder og fire medlemmer blir valgt av generalforsamlingen, som er kulturministeren. NRKs ansatte har som nevnt tre representanter i styret.

NRKs styre legger rammene for NRKs virksomhet. Styret vurderer økonomiske forhold og strategier, men legger seg ikke bort i programvirksomheten. Styret ansetter Kringkastingssjefen og rapporterer til generalforsamlingen.

Generalforsamlingen startet i Kulturdepartementets lokaler kl. 10.15. I tillegg til statsråden møtte andre representanter fra Kulturdepartementet samt ledelsen i NRK.