Vold og Skavlan i K-rådet

TV-vold, Skavlans Wahlgren-intervju og hvordan NRK oppleves sett med provins-briller er tema i Kringkastingsrådet torsdag 25. april. Møtet blir strømmet her på nrk.no.

I filmen «Shoot ‘em up» vises 17 drap i løpet av de første sju minuttene.

Med dette utgangspunktet skal Kringkastingsrådet se på hvordan mediene bruker vold som tema i sitt møte torsdag.

Forsker Ragnhild Bjørnebekk og NRKs s TV-sjef Arne Helsingen innleder.

Fra filmen Shoot 'Em Up

Volden i filmen Shoot 'Em Up er utgangspunktet når Kringkastingsrådet skal diskutere vold i mediene i sitt møte torsdag.

Foto: New Line Productions

Les også: OK med action - Skavlan-smekk

Skvavlans Wahlgren-intervju

Fredriks Skavlans intervju med Anna Wahlgren vakte stor oppsikt da det ble sendt. Nå skal også K-rådet si sitt om dette innslaget.

Hvordan NRK oppleves sett fra provinsen eller rettere sagt Bergen skal også Kringkastingsrådet se på.

Her innleder Hilde Sandvik, kultur- og debattredaktør i Bergens Tidende.

Agenda:

Møte i Kringkastingsrådet

Tid: Torsdag 25. april 2013 kl. 09:30
Sted: Møterom 7 og 8 på Marienlyst

09:30: Åpning og gjennomgang av dagens agenda.
Ved fungerende leder Sylfest Lomheim

09:45: For mye vold på TV etter «vannskillet» kl. 21.00?

Basert på to klagebrev på filmen «Shoot ‘em up» på NRK3 ønsker Kringkastingsrådet å få belyst hvilke vurderinger som gjøres av NRK ved programsetting av filmer og serier med sterke voldsscener. I filmen «Shoot ‘em up» vises 17 drap i løpet av de første sju minuttene.

Rådet har tidligere diskutert NRK3-serien True Blood, da med fokus på tilgjengeligheten på NRKs nettsider. Og hva sier forskningen om forholdet mellom medier og vold?

Innledning ved forsker Ragnhild Bjørnebekk og TV-sjef Arne Helsingen.

11:15: Behandling av øvrige klagebrev.

Under denne seansen ønsker Kringkastingsrådet blant annet å spille av Fredriks Skavlans intervju med Anna Wahlgren, basert på et klagebrev fra en av hennes tidligere ektefeller, Carsten Feldt.

12:00: Lunsj

13:00: NRK – sett med ståsted fra provinsen ...

Denne våren tok Bergens Tidende «provinsbrillene» på da de skulle skrive om kulturløftet.

Hvordan ble debatten og hva gjorde NRK? Og hvordan lykkes NRK med målsettingen om å speile hele landet, både i valg av temaer, vinklinger og i bruken av kommentatorer og intervjuobjekter i sine nasjonale sendinger.

Innledning til diskusjon ved Hilde Sandvik, kultur- og debattredaktør i BT.

14:00: Kort beinstrekk.

14:15: Intern informasjon fra NRKs ledelse.

14:45: K-rådet diskuterer to dagerssamlingen i juni.

15:00: Møteslutt.


Les mer: Alt om Kringkastingsrådet