Varsler endringer i NRK Nyheter

Nyhetsdirektør Alexandra Beverfjord vil gjøre NRK bedre i stand til å møte publikums nye medievaner.

Kontrollrom nyhetsavdelingen

En egen oppdateringslinje i nyhetsproduksjonen skal styrke NRKs evne til å være først ute med levende bilder og gi publikum løpende oppdateringer ved store hendelser.

Foto: Nadia Frantsen / NRK

- Vi må forholde oss til verden slik den er. Nyhetsoppdatering via mobilen er det som nå vokser raskest. NRK må styrkes på mobil, nett og breaking news for å være publikums førstevalg på nyheter, sier nyhetsdirektør Alexandra Beverfjord.

Nyhetsdirektør i NRK, Alexandra Beverfjord

Nyhetsdirektør Alexandra Beverfjord, varsler endringer i organiseringen av nyhetsarbeidet i NRK.

Foto: NRK

Egen oppdateringslinje

NRK Nyheters ledelse ønsker å opprette en egen oppdateringslinje. Ansatte i NRKs nyhetsdivisjon ble onsdag varslet om omorganiseringen på et allmøte. Her understreket Beverfjord at NRK Nyheter må stå på to ben for å lykkes fremover, både oppdatering og dybde.

- Publikum flytter seg raskt. Vi har en sterk posisjon på radio og TV, men vi må øke innsatsen på nett og mobil. Det er der folk oppsøker nyheter. Nyhetsformidling ligger i kjernen av NRKs allmennkringkasteroppdrag. For å oppfylle dette oppdraget, må vi gjøre endringer som sørger at vi enda bedre treffer publikum der de er, sier hun.

Tydelige rapporteringslinjer

En egen oppdateringslinje vil styrke NRKs evne til å være først ute med levende bilder og gi publikum løpende oppdateringer ved store hendelser. Dagens organisering av nyhetsdivisjonen er ikke godt nok tilpasset den nye medievirkeligheten.

- Vi må ha en mer effektiv organisasjon med tydeligere rapporteringslinjer, som kan levere en enda bedre både på hendelesnyheter og egenjournalistikk, sier Beverfjord.

Samtidig som NRK nyheter vil styrke den digitale nyhetsleveransen, er målet å beholde den sterke posisjonen morgen og kveld på TV og Radio. Dybdejournalistikken er viktig for NRK, og Dagsrevyen, magasinprogrammer og Dagsnytt vil fortsatt være høyt prioriterte sendinger.

Endringene i organiseringen av nyhetsdivisjonen betyr ikke at det skal bli færre ansatte, men enkelte kan få nye arbeidsoppgaver. Både ansatte og fagforeningene er involvert i prosessen. Beslutning om ny organisering skal tas innen nyttår.