Valg, mobil og TV-sport i Kringkastingsrådet

Valg, hvordan NRK tilpasser seg brukervaner på mobil og har allmennkringkastere som NRK lenger noen sjanse i kampen om populære sportsrettigheter. Dette var tema i Kringkastingsrådet 25. april. Se møtet i opptak.

Ingvild Flugstad Østberg og Therese Johaug

Er løpet kjørt for allmennkringkastere som NRK når det gjelder å kunne skaffe seg rettigheter til å vise populær sport på TV? Temaet tas opp i Kringkastingsrådet torsdag.

Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

NRK tapte nylig kampen om rettighetene til mye av vintersporten. NRKs sportsredaktør Egil Sundvor og rettighetssjef for sport, Runar Østmo vil orientere Kringkastingsrådet om hvordan kampen om TV-sportsrettigheter stadig tilspisser seg og hvilke sjanser allmennkringkastere som NRK har til fortsatt å få vist populær TV-sport.

Satser stort på valget

Til høsten er det kommune- og fylkestingsvalg. NRKs distriktsdirektør Marius Lillelien og prosjektleder Aksel Helgheim orienterer rådet om hvordan NRK har planlagt å dekke valget.

"Mobil først"

Olav Haugan, redaksjonsleder for NRKs SOME-redaksjon, vil fortelle rådet om hvordan NRK tilpasser seg endrede brukervaner for mediekonsum med overskriften "mobil først".

På torsdagens møte vil det også bli en presentasjon av samisk programråd ved dets leder Liv Inger Somby.

"Ende opp i rullestol"

Rådet har fått 428 henvendelser siden siste møte. I plenum vil rådet blant annet ta for seg en henvendelse om hvordan NRK omtaler personer som bruker rullestol, sak om statstipend til kunstnere bak "Ways of seeing", dekning av omstridte distriktsaker og en klage knyttet til NRK Supers FlippKlipp og innslaget "Victor kan ikke si nei".

Møte
Foredrag
NRK
Publikum
Henvendelser/ Klager

Følg møtet i Kringkastingsrådet torsdag 25. april fra kl 09.00.

Dagsorden

Møte i Kringkastingsrådet torsdag 25. april 2019 i møterom Balkongen, Radiohuset, Marienlyst, Oslo.

Kl 0900 Åpning og gjennomgang av dagsorden v/nestleder Torgeir Uberg Nærland

Kl 0910 Gjennomgang av henvendelser til rådet

Kl 1030 Pause

Kl 1040 Kommune- og fylkestingsvalg 2019

NRK orienterer om sin planlagte dekning av valget 9. september. Innledning v/ NRKs distriktsdirektør Marius Lillelien og prosjektleder Aksel Helgheim.

Kl 1130 Lunsj

Kl 1230 Mobil først

NRK orienterer om brukervaner på mobil og hvordan NRK tilpasser innholdet. Innledning v/ Olav Haugan, redaksjonsleder NRKs SOME-redaksjon.

Kl 1315 Sportsrettigheter

Hvilken utvikling er det innen sportsrettigheter og hvilke utsikter er det for allmennkringkastere som NRK? Innledning v/sportsredaktør Egil Sundvor og rettighetssjef for sport i NRK, Runar Østmo.

Kl 1400 Info om samisk programråd

v/Liv Inger Somby, leder av samisk programråd.

Kl 1410 Informasjon fra NRKs ledelse v/Thor Gjermund Eriksen.

Neste møte i Kringkastingsrådet er 12. juni - og det møtet foregår i NRKs lokaler på Tyholt i Trondheim.