NRK Meny
Normal

Uttalelser fra Kringkastingsrådet

Kringkastingsrådet kom med tre uttalelser i sitt møte 14. mars 2013. Om romkvinnesaken i Dagsrevyen, om Idrettsgallaen og om å bli karakterisert som høyreekstrem.

TRE UTTALELSER I KRINGKASTINGSRÅDET 14. MARS:


KLAGE PÅ REPORASJEN OM ROMKVINNEN I LØRDAGSREVYEN.

Enstemmig:

NRK sendte 12. januar 2013 en reportasje om rumenske romfolk. I ettertid har kritikken mot reportasjen vært sterk. Som følge av kritikken har NRK innrømmet og beklaget at vesentlige fakta i saken ikke kom fram og at personvernet av fornærmede i saken ikke ble ivaretatt. NRK har videre bebudet at redaktøransvaret skal styrkes og at opplæring og rutiner knyttet til journalistisk etikk skal forsterkes. Dette er tiltak Kringkastingsrådet setter pris på.

Rådet finner likevel at NRKs respons ikke er god nok. NRK har markert at de ikke ønsker å gi innsyn verken i hvilke konkrete vurderinger som er gjort i Dagsrevyredaksjonen den aktuelle dagen spesielt eller i redaksjonelle vurderinger generelt. Dette er en holdning som er i utakt med de kravene man i dag har til åpenhet i samfunnet for øvrig.

Utøvelse av redaktøransvar, kildevern og beskyttelse av enkeltmedarbeidere skal ikke hindre NRK fra å vise større åpenhet rundt de journalistiske vurderinger som gjøres i en redaksjon. Snarere kan slik åpenhet være et viktig korrektiv i redaksjonelle arbeidsprosesser. Åpenhet kan dessuten bidra til at publikum får innsyn i viktige etiske diskusjoner og dramaturgiens rolle i nyhetsreportasjene.
Troverdighet er et nøkkelord for NRK, rådet mener den kun kan bygges gjennom større åpenhet, både om produksjon, prosesser og målsettinger.

KLAGE FRA TOM A SCHANKE PÅ IDRETTSGALLAEN:

Vedtatt med 10 mot 4 stemmer:

Kringkastingsrådet har i møte 14. mars drøftet Idrettsgallaen 2012 etter en klage ført i pennen av Tom A Schanke – på vegne av flere.

Smak og behag kan diskuteres og også idrettsheltene må tåle å bli vitset med. I dette programmet – der idrettshelter blir bedømt og hedret ut fra kvalitet og prestasjoner – blir mange av de samme heltene vitset med og introdusert på en måte som ikke står i stil til de prestasjonene de har stått for.

Kringkastingsrådet ble heller ikke imponert over redaksjonens tilsvar til Schanke. Her tas det for lett på kritikken.

Rådet tar det for gitt at NRK tar klagene som har kommet etter programmet på alvor. Neste gange bør miksen mellom det å hedre og det å være morsom, rett og slett gjøres på en mer raffinert måte.


KLAGE FRA OLE JØRGEN ANFINDSEN OM Å BLI KARAKTERISERT SOM HØYREEKSTREM.

Enstemmig:

I samband med klagen frå Ole Jørgen Anfindsen vil Kringkastingsrådet uttale følgjande: I den journalistiske dekninga av brennbare samfunnsspørsmål er den beste tilnærminga så langt som mogleg å vera beskrivande og refereranda, ikkje karakteriserande, når det gjeld gruppers eller personers standpunkt.
Fasitsvar på kva som er rett og sakleg ordbruk finst knapt, difor inneber sterke og unyanserte etikettar som regel ein fare for den journalistiske kvaliteten.

Følgende tilleggsforslag falt med 5 mot 9 stemmer: Kringkastingsrådet meiner at Ole Jørgen Anfindsen vart utsett for unyansert og klanderverdig omtale.