USA-valg, språk og livssynsdekning i Kringkastingsrådet

USA-valg, NRK-språk og livssynsdekning var tema i Kringkastingsrådet torsdag 24. november. Se opptak av møtet her.

Hør folkets representanter drøfte NRKs programmer og diskutere klager.

Del to ligger i NRKs mediespiller.

På møtet ble 149 klager som har kommet til rådet siden siste møte behandlet.

Blant annet de mange klagene på Brennpunkt-programmet "Pengepredikanten".

Valget som også fikk enorm oppmerksomhet både i NRK og andre norske medier, var i etterkant tema på Kringkastingsrådets siste møte i år.

Utenrikssjef i NRK, Knut Magnus Berge, innledet drøftingen av NRKs valgdekning i rådet.

Språkrøkt i NRK

Språksjef i NRK, Ragnhild Bjørge, og språkprofessor og nestleder på senter for flerspråklighet ved Universitetet i Oslo, Unn Røyneland innledet om språkbruken i NRK.

NRKs livssynsdekning

Hvordan NRK driver journalistikk på religion og livssyn var siste tema på møtet.

Her var tre ulike samfunnsdebattanter med ulikt ståsted invitert av rådet for å fortelle hvordan de ser på hvordan NRK dekker disse sroffområdene.

Fra Norsk Luthersk misjonssamband bidro Espen Ottosen, fra Human-Etisk forbund, Jens Brun-Pedersen, fra organisasjonen LIM (Likestilling, Integrering og Mangfold) som arbeider med integreringsspørsmål, Mahmoud Farahmand.