Informasjon fra NRK

Unikt lokalavissamarbeid

Gjennom et unikt samarbeid har norske lokalaviser og NRK i tre uker publisert saker basert på et felles tallmateriale om flyttestrømmene i det norske samfunnet.

«Den store folkevandringa». I løpet av tre uker ble 525 avissaker publisert samtidig som NRK hadde en lang rekke nettartikler, innslag og sendinger basert på det felles tallmaterialet.

Unikt samarbeidsprosjekt: I løpet av tre uker ble 525 avissaker publisert samtidig som NRK hadde en lang rekke saker basert på det samme tallmaterialet.

Foto: Collage

525 avissaker samtidig som NRK i samme tidsrom har hatt en lang rekke nettartikler, innslag og sendinger basert på et felles tallmateriale, er så langt resultatet av samarbeidsprosjektet.

"Hvor går flyttestrømmene i Norge? Hva gjør kommunene for at folk skal flytte dit? Hvor blir de unge av? Og hvilke konsekvenser får det når innbyggerne blir eldre og eldre?"

Dette var spørsmål som Landslaget for lokalaviser, Senter for undersøkende journalistikk og NRK ønsket å finne noen svar på da de satte i gang samarbeidsprosjektet «Den store folkevandringa».

Et bredt bakgrunnsmaterialet var klart i mars, og deretter fulgte tre uker med felles forberedelser før påske.

Grundig og undersøkende journalistikk

Nå i starten av mai NRK og lokalavisene tre uker med felles publisering. Det har så langt resultert i at 65 aviser fra hele landet har publisert til sammen 525 saker. I tillegg kommer saker, innslag og sendinger i NRK.

Bergit Sønstebø-Svendseid som har ledet prosjektet hos NRK forteller om en rekke saker preget av grundig og undersøkende journalistikk rundt omkring i lokalavisene. Hos NRK har publiseringen vært bred både på nrk.no og i andre flater, og har involvert en rekke redaksjoner.

Mulig å bruke videre

Selv om de tre ukene med felles publisering er over, vil både NRK og lokalavisene fortsette å publisere saker basert på bakgrunnsmaterialet. Det er også planer om konkrete saker inn mot valget.

NRKs redaktør for mediemangfold og samarbeid, Grethe Gynnild-Johnsen, har ledet styringsgruppa for prosjektet. Hun er svært fornøyd med samarbeidsprosjektet. - Dette har vært et fantastisk prosjekt med et godt resultat, fastslår hun.

Se: