TV-aksjonen 2013 til demens-saken

TV-aksjonen i NRK for 2013 går til Nasjonalforeningen for folkehelsen og deres arbeid med å bedre livskvaliteten for de som er rammet av demens.

Eldre mann på sykehjem

Hvert år rammes 10 000 kvinner og menn av demens og tallet er økende. Demens er i ferd med å bli en av våre nye store folkesykdommer. I 2013 går inntektene fra NRKs TV-aksjon til arbeid for demenssyke.

Foto: Keilen, Berit / SCANPIX

Slagordet som Nasjonalforeningen ønsker å bruke i forbindelse med neste års TV-aksjon vil være «Dagene som forsvinner».

I sin søknad sier Nasjonalforeningen for folkehelsen at Innsamlingsbeløpet først og fremst brukes på tiltak som bedrer livskvaliteten for demenssyke og deres pårørende.

Videre på forskning på demens og sist med ikke minst på å skape økt åpenhet og forståelse for sykdommen som mange opplever som både skam og tabubelagt i dag.

NRKs TV-aksjon regnes som verdens største dugnad og de siste årene har det kommet inn over 200 millioner kroner til organisasjonene som har fått tildelt aksjonen.

Les mer: Dette er TV-aksjonen i NRK

I 2011 var det Norsk Folkehjelp som hadde aksjonen, mens Amnesty er tildelt aksjonen i år.

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig humanitær organisasjon med rundt 35 000 medlemmer. I alt 535 lokale helselag og demensforeninger utgjør i dag organisasjonen.

Det er andre gang Nasjonalforeningen for folkehelsen tildeles TV-aksjonen. I 1987 med kampanjen «Hjerte for livet».


Les mer: Dette er Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalforeningen for folkehelsen ble stiftet i 1910, opprinnelig for å bekjempe tuberkulose. Seinere har foreningen satt de eldres helse på dagsorden med særlig fokus på hjerte - og karsykdommer og etter hvert demens. Organisasjonen har fått TV-aksjonen en gang tidligere,

I alt 16 organisasjoner søkte om å få TV-aksjonen i 2013 og det er det høyeste antall søkere på mer enn ti år. Det er andre gangen siden år 2000 at TV-aksjonen går til en organisasjon der innsamlingsbeløpet går uavkortet til et norsk formål.

Rundt 100 000 bøssebærere og andre frivillige stiller hvert år opp for TV-aksjonen og i fjor ble det samlet inn hele 220 millioner kroner til Norsk Folkehjelps mineryddingsprosjekt.

Det er Innsamlingsrådet i NRK som behandler søknadene til TV-aksjonen og tilrår ovenfor kringkastingssjefen hvilken organisasjon som skal få TV-aksjonen.

Les mer: - Et godt formål