Normal

Temauken PSYK

NRK3 setter fokus på unges psykiske helse.

Temauken PSYK

NRK3 sender en rekke dokumentarer om unges psykiske helse under temauken PSYK.

Foto: Collage ved NRK / NRK

– Vi ønsker å synliggjøre ung, mental helse og da er en temauke som PSYK en fin måte

å gjøre det på. Gjennom relevant innhold for målgruppen ønsker vi å vise hvordan mange unge har det i dag, sier fungerende kanalsjef i NRK3, Silje Marie Lien.

Silje Marie Lien

Fungerende kanalsjef i NRK3, Silje Marie Lien, håper temauken PSYK kan bidra til økt forståelse for psykiske lidelser.

Foto: Anne Liv Ekroll / NRK

Hele neste uke, fra 13. til og med 19. april, vil mye av tiden på TV-kanalen bli viet til programmer om unge og deres psykiske helse. Gjennom dokumentarer, serier og filmer vil seerne få ta del i myter, tabuer og stigmaer knyttet til psykiske lidelser blant unge mennesker.

– Dokumentarene vi har satt opp gir et ærlig innblikk i hvordan det er å leve med slike lidelser, hvor langt det kan gå, men også hva slags hjelp man kan få. Forhåpentligvis vil det gi økt forståelse for mennesker med psykiske lidelser, og at dette blir mindre tabubelagt, forteller Lien.

Perfeksjonsjag og psykiske problemer

Bakgrunnen for den aller første temauken på NRK3, PSYK, er at psykiske plager og lidelser er et stort helseproblem hos unge i dag.

– I følge Folkehelseinstituttet regner man til enhver tid med at 15-20 prosent av barn og unge mellom 3-18 år har nedsatt funksjon på grunn av blant annet angst, depresjon og atferdsproblemer. Derfor er det viktig å sette fokus på dette. Mange unge vil kunne kjenne seg igjen, enten fordi de selv, venner eller klassekamerater sliter, forteller Lien.

Tallene over unge med psykiske problemer står i kontrast til at dagens ungdommer ser ut til å lykkes på mange fronter. De gjør det bra på skolen, ruser seg mindre og har et bedre forhold til foreldre og familie.

– Det er et voldsomt perfeksjonsjag blant unge i dag. De føler at de må ha toppkarakterer, være populære og ha feilfrie kropper. Mange opplever at de ikke mestrer alt de føler de bør mestre, og konsekvensene av det er ofte psykiske plager i hverdagen, sier Lien.

Med temauken håper kanalsjefen at NRK3 kan bidra til at unge ser at de ikke er alene om å ha slike problemer og at det finnes hjelp å få.

Flink pike

Flink pike

Den norske dokumentaren Flink pike er et av programmene om psykisk helse som blir sendt på NRK3 i forbindelse med PSYK.

Foto: Tour de Force

En av dokumentarene som sendes på NRK3 i forbindelse med PSYK, er Flink pike. Den norske filmen er av og om Solveig Melkeraaen. Hun har vært vant til å klare alt, helt til det en dag sier stopp. Solveig blir innlagt på akuttpsykiatrisk med diagnosen alvorlig depresjon. Elektrosjokkbehandling blir redningen.

I tillegg sender kanalen blant annet en engelsk serie i tre deler fra Storbritannias største psykiatriske sykehus for tenåringer, og Ung og psykisk syk, et program hvor 25 modige, unge mennesker har filmet seg selv og slik forteller om hvordan det er å leve med psykiske problemer.

Også filmene som vises denne uken omhandler mennesker som sliter; De gales hus, Babycall og Oslo, 31.august

Mental helse vil også være et tema på NRKs radiokanaler og nett neste uke.

Blant annet vil P3 Dokumentaren sende igjen En dropout dropper inn, NRK P2-programmet Ekko og NRK Ytring vil også ta opp psykisk helse.