Informasjon fra NRK

Tekst-TV legger ned værsidene

Fra og med 1. oktober i år avvikler NRK alle værsidene på tekst-TV.

Været på tekst-tv

Brukerne av værsidene vil få denne beskjeden merket med rødt fra og med 28. august.

Foto: NRK

De siste årene har det vist seg at stadig færre bruker tekst-TV.

En undersøkelse Norstat gjorde for NRK Analyse i januar i år viser at ikke mer enn 12 prosent av befolkningen i Norge har vært inne og sett på værsidene.

Analysen viser også at over halvparten av de 1500 som deltok i undersøkelsen, aldri bruker tekst-TV.

Gammel teknologi

Det er i tillegg klart at Meteorologisk institutt legger om sine systemer fra 1. oktober. Omleggingen ville krevd en utviklingsjobb for at NRK skulle kunne fortsette med tjenesten som henter og legger ut værdata automatisk.

– Når vi vet hvor lite brukt disse sidene har blitt etter hvert og samtidig ser på utgiftene vi ville fått ved å lage et nytt system som skulle synkroniseres opp mot værdataene fra Meteorogisk Institutt, så synes vi det er rimelig å legge ned værsidene fra oktober, sier Ingrid Støver Jensen, produktutviklingssjef i NRK Medieutvikling.

All værinfo finnes på Yr.no

Fra 28. august vil de som bruker værsidene på tekst-TV bli møtt med denne opplysningen: «Værsider stenger 1. okt. Se Yr.no».

Yr.no vil NRK fortsette å levere alt av den spesifikke vær-informasjonen som til nå har ligget på tekst-tv.

Støver Jensen, som også er redaktør for Yr.no, er klar over at det er de over 70 år som bruker sidene mest. Hun forstår godt at mange av de eldre som har vært vant til å bruke tekst-tv i mange år, kan komme til å bli skuffet nå som værsidene forsvinner.

– Samtidig ser vi at også det store flertallet i denne aldersgruppen nå har tilgang på internett og kjenner godt til yr.no. Derfor føler vi oss trygge på at de aller fleste vil finne den værinformasjonen de trenger på Yr, sier Støver Jensen.

Se tekst-TV via nettet: nrk.no/tekst-tv/100