Sykkelhumor i Kringkastingsrådet

Nitimens sykkelhumor, P1-musikken, klimajournalistikk og hvorfor det er så mange negative nyheter er tema i K-rådet torsdag. Møtet strømmes

08 Sykkel

Flere har reagert på Nitimens sykkelhumor, og saken blir tema i Kringkastingsrådet torsdag.

Foto: Ellen Wilhelmsen / NRK

Kringkastingsrådet har totalt mottatt rundt 125 henvendelser siden sitt marsmøte. Nærmere 60 klagebrev er relatert til nyhets-, utenriks- og aktualitetsprogrammer. Gjennomgang av klagebrev er første punkt på dagsordenen på torsdagens møte i Kringkastingsrådet.

Hør folkets representanter drøfte NRKs programmer og diskutere klager.

Sykkel-humor opp i rådet

En runde blir det på Pål Thoresens sykkel-humor eller forsøk på sådan i Nitmen i forrige uke. Både Syklistenes Landsforening og Norges Cycleforbund samt flere privatpersoner har klaget på dette innslaget.

Redaksjonssjef Rune Lind i Underholdningsavdelingen i NRK sier i sitt tilsvar til rådet at de beklager hvis noen oppfattet innslaget som at Nitimen ønsker eller oppfordrer til å skade syklister.

- Vi beklager at spøken ikke slo godt an hos alle - humor er ingen enkel øvelse, skriver Lind.

P1-musikken

Det har vært mye fokus på musikken som spilles på Norges største radiokanal, NRK P1, den siste tida. Avisene har fortalt at ny norsk musikk ikke lenger spilles i P1s morgensendinger, og saken er også tatt opp i Stortingets spørretime.

Derfor er P1-musikken også temasak på torsdagens møte i Kringkastingsrådet.

Programsjef Line Gevelt Andersen I NRK forsøker å oppklare de musikalske uklarhetene overfor rådet.

Klima og negative nyheter

Klimajournalistikk – og hva som gjøres av NRK i den forbindelse, blir også temasak på møtet. Her blir det innledninger ved professor i journalistikk Harald Hornmoen samt programsjef Rune Møklebust og redaksjonssjef Svein Haaland fra NRK.

Tredje tema som skal belyses torsdag er hvorfor de negative nyhetene stadig dominerer i nyhetsbildet. Har ikke nyhetsredaksjonen evnen til å finne positive nyheter, spørres det.

Tredje tema som skal belyses er hvorfor de negative nyhetene dominerer. Har ikke nyhetsredaksjonen evnen til å finne positive nyheter, spørres det.

Her skal sjefen for nyheter i DR, Ulrik Haagerup og NRKs nyhetsdirektør, Alexandra Beverfjord, forsøke å gi noen svar.

105 klagebrev

Dagsorden

Kringkastingsrådet

MØTE I KRINGKASTINGSRÅDET 21. APRIL 2016.
Sted: Møterom Balkongen
Tid: Torsdag 21. april kl. 09.00 (frammøte i Radioresepsjonen 10 min før).

Dagsorden:

Kl 09.00: Åpning/gjennomgang av dagsorden
v/rådets leder Per Edgar Kokkvold.

09.15: Gjennomgang av klagebrev

Kringkastingsrådet har mottatt rundt 105 reaksjoner siden forrige møte 3. mars.
Nærmere 60 klagebrev er relatert til nyhets-, utenriks- og aktualitetsprogrammer.

Kl 10.30: Den krevende klimajournalistikken – og hva gjøres i NRK?
Klima og global oppvarming blir av mange sette på som klodens viktigste utfordring. Hvilken plass har klimasaken i den norske journalistikken generelt og i NRK spesielt?

Og finnes det noen overordnet strategi i NRK på dette saksfeltet?

Innledninger v/professor i journalistikk Harald Hornmoen og programsjef Rune Møklebust og redaksjonssjef Svein Haaland i NRK.

Kl 12.00: Lunsj i messa

Kl 13.00: Hvorfor er det så mye negative nyheter i NRK?

Et tilsynelatende naivt spørsmål som Kringkastingsrådet mottok tidligere i vår. IS og terror, Syria og flyktningkrise, Ukrainakonflikt og kald krig, atomtrusler fra Nord-Korea, oljeprisfall og arbeidsledighet. Har nyhetsredaksjonene mistet evnen til også å se de positive nyhetene? Eller skildrer de kun verden slik den er? Danmark og USA er to land som har satt «constructiv journalism» på dagsorden.

Innledninger til diskusjon ved sjefen for DR nyheter, Ulrik Haagerup og nyhetsdirektør i NRK, Alexandra Beverfjord.

Kl 14.20: Blir norsk musikk nedprioritert i NRK?

Den siste tida har avisene fortalt at ny norsk musikk ikke lenger skal spilles i P1s morgensendinger. Saken er også tatt opp i Stortingets spørretime. Har NRK sviktet
sitt samfunnsoppdrag – eller hva handler denne saken egentlig om?'

Programsjef Line Gevelt Andersen forsøker å oppklare de musikalske uklarhetene.

Kl 14.40: NRKs ledelse orienterer om aktuelle saker.

Kl 15.00: Møteslutt