NRK Meny
Normal

Strammere rammer for NRK

– Med lav lisensvekst, blir det stadig vanskeligere å møte den tøffe globale konkurransen vi står i, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

Thor Gjermund Eriksen, kulturminister Thorhild Widvey

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen mener lav lisensvekst vil gjøre det mer krevende å lage norsk kvalitetsinnhold. Her er Eriksen sammen med kulturminister Thorhild Widvey da stortingsmeldingen om NRK ble lagt frem i sommer.

Foto: Øyvind Werner Øfsti / NRK

– Vi skal fortsette å lage norsk kvalitetsinnhold og være relevante for publikum, men det blir stadig mer krevende, sier Eriksen.

Dette er tredje året på rad med liten eller ingen lisensøkning.

– Samtidig med at lønnsveksten i NRK og samfunnet for øvrig har vært på rundt 10 prosent, har lisensveksten vært under 4 prosent. Det sier seg selv at over tid blir dette mer og mer krevende for NRK, sier kringkastingssjefen.

Last ned: Lisensbrevet for NRK 2016

– I vårt plandokument gjorde NRK rede for at vi ber om 70 kroner, noe som også ville innebære store effektiviseringer. Men når regjeringen bare øker lisensen med 25 kroner, så blir oppgaven veldig mye vanskeligere. Vi vet ikke konsekvensene av dette ennå, men det vil nok til sammen innebære en effektivisering på rundt 100-150 millioner. Det betyr færre ansatte i NRK, og til syvende og sist er det jo de som lager innholdet til publikum, sier Eriksen.

Han understreker at det uansett alltid er et mål å drive NRK best mulig innenfor gitte rammer og at innholdet til publikum skal skjermes i størst mulig grad. Men han mener det blir stadig vanskeligere og peker på at ved utgangen av dette året vil man i NRK være 300 færre ansatte enn for to år siden.

– Vi skal fortsette å gi den norske befolkningen fortellinger fra deres virkelighet, vi skal hegne om norsk språk, identitet og kultur i en stadig hardere global konkurranse. Det må vi nå gjøre med strammere rammer. Det gjør meg bekymret, men vi må løse vårt samfunnsoppdrag på best mulig måte med de rammene vi får, sier Thor Gjermund Eriksen.