Stor klagebunke for Kringkastingsrådet

Hele 567 henvendelser og klager har kommet til Kringkastingsrådet før årets andre møte. På agendaen torsdag 23. mars står også falske nyheter og debatt om dokumentarserien "Innafor". Møtet strømmes.

Møte
Klager
Gjennomgang
Foredrag

Følg møtet i Kringkastingsrådet 23. mars 2017 fra kl 09.00 til kl 15.00.

Før torsdagens møte er det kommet hele 567 henvendelser til rådet. Det betyr at det så langt i år har kommet like mange henvendelser som i hele fjor til sammen (760 i 2016, 759 så langt i år).

Det er ingen spesielle områder som blinker seg ut og klagene fordeler seg på mange områder og temaer.

Intimkirurgi og DAB+

Foruten klagebehandlingen står NRKs verktøykasse for å unngå falske nyheter på agendaen torsdag. NRKs etikkredaktør Per Arne Kalbakk orienterer.

I kjølvannet av NRKs dokumentarserie "Innafor" har det blitt en bred samfunnsdebatt om kroppspress og intimkirurgi.

I Kringkastingsrådet innleder skribent Susannah Bush Eide sammen med NRKs redaksjonssjef Morten Møller Warmedal.

Hvordan radioens teknologiskifte og omleggingen til DAB+ har gått så langt og en presentasjon av siste profilundersøkelse som viser hvilket omdømme NRK har hos publikum vil også bli tatt opp i årets andre møte i Kringkastingsrådet.

Møte
Klager
Gjennomgang
Foredrag

Følg møtet i Kringkastingsrådet 23. mars 2017 fra kl 09.00 til kl 15.00.

Dagsorden

Møte i Kringkastingsrådet torsdag 23. mars 2017.
Møterom Balkongen, Radiohuset, Marienlyst, Oslo.

Kl 0900 Dagsorden og gjennomgang av henvendelser og klager til rådet
v/rådsleder Per Edgar Kokkvold.

Kl 1100 Hvordan avsløre "falske nyheter"?

De siste månedene har det vært mye snakk om falske nyheter. I hvilken grad klarer media og publikum å se hva som er saker med troverdighet og gode kilder og hva som er oppspinn og rykter? Og hva er egentlig falske nyheter? NRK har satt i gang et prosjekt for å få bukt med problemet.

Innledning v/ etikkredaktør Per Arne Kalbakk og redaksjonsleder Knut Are Tornås.

Kl 1130 Innafor

TV-serien Innafor tar i bruk nye grep i dokumentarsjangeren og tar for seg flere kontroversielle temaer. Et av temaene er kroppspress som kan gi komplekser.

Innledning v/skribent Susannah Bush Eide og redaksjonssjef Morten Møller Warmedal

Kl 1315 NRKs profilundersøkelse

Hvert år undersøker NRK hva publikum synes om programtilbudet og mediebedriften. Tillit og mening om lisensen er bare noen av svarene som gis.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen presenterer resultatene.

Kl 1345 Orientering om regionvis overgang til DAB+

Fire fylker, Nordland, Sør- og Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal har gått over til DAB+. Før sommeren er ytterligere ni fylker over på heldigital radio, deriblant Vestlandet og Sørlandet.

Statusrapport v/direktør for samfunnskontakt, medieutspilling og beredskap i NRK, Øivind Vasaasen.

Kl 1415 Informasjon fra NRKs ledelse v/Thor Gjermund Eriksen.

Kl 1500 Slutt.

Neste møte i Kringkastingsrådet er torsdag 20. april.