Hopp til innhold

Språkpris til Supernytt

Supernytt har fått NRKs språkpris for måten dei gjer nyheiter tilgjengeleg for barn.

Signaturbilde Supernytt

Heidra med språkpris: Stian Presthus og Tone Rekdal Sperre er programleiarar i Supernytt.

Supernytt får NRKs eigen språkpris for språklige mot og vilje til å gjere nyheitsstoff tilgjengeleg for barn og unge. Juryen påpeker at Supernytt formidlar nyheitsstoff på ein heilt ny måte.

Pløyd ny mark

"Supernytt har pløyd ny mark i Norge. For å framstille vanskelige saker har de måttet finne opp språket på nytt. Det er få prefabrikerte fraser i språket til Supernytt. Det virker ikke som om redaksjonen bare jobber med eget språk, men at de også instruerer sine intervjuobjekter om å formulere seg lettfattelig.

Dette vitner om grundig språkarbeid fra idé til ferdig gjennomført sak, alt gjort med den hensikt å skape forståelse hos målgruppen. Supernytt skal også ha honnør for å våge å snakke om vanskelige saker som seksuelle overgrep, Sigridsaken og 22. juli, og at deres måte å ordlegge seg på ikke skaper unødvendig utrygghet hos barna. Deres arbeid med språk er god voksenopplæring, og et forbilde for de fleste medarbeidere i NRK!

Supernytt har også utarbeidet egen språkplakat, og er seg bevisste NRKs språkregler", seier juryen.

- Vanskeleg å lage nyheiter for barn

- Dette betyr mykje for meg, og for oss. Det er så mykje vanskelegare å lage nyheiter for barn enn det for vaksne. Vi kan ikkje ta snarvegar, vi må inn i kjernen i kvar sak. Takk til kvar og ein i redaksjonen, sa prosjektleiar Live Kaldestad då ho tok i mot prisen på Balkongen på Marienlyst.

Dei andre i Supernytt-redaksjonen er: Ragnhild Irene Skaara, Stian Presthus, Hans Otto Bordvik, Stig Sulland, Azar Ebrahimi, Margrete Lindebø Skeie, Tone Rekdal, Idar Krogstad, Kirsti Lillehagen og Benedicte Bendiksen.

Dette seier juryen bak årets språkpris: «Kringkastingssjefens språkpris går til en medarbeider eller en redaksjon som utmerker seg ved god språkbruk i tråd med NRKs språkregler. Juryen legger særlig vekt på bruk av stilistiske virkemidler og sjangerbevisst språk. Overordnet er evnen til å bruke språket slik at budskapet når fram til målgruppen. Prisen kan også gå til en person eller redaksjon som har iverksatt tiltak som på en fremragende måte har bidratt til å øke språkbevisstheten i redaksjonen.

Vi i juryen synes arbeidet i 2012 har vært krevende fordi vi fikk høre, lese og se mange gode kandidater som utmerket seg på en forbilledlig måte. Vi er godt fornøyd med å ha kåret en verdig vinner. Som en oppmuntring ønsker vi å framheve de tre kandidatene som vi rangerte høyest. I tillegg til disse ønsker vi å gi hederlig omtale til Nina Owing, Bjørn Bø, Jan Petter Saltvedt, Ragnhild Sleire Øyen og Bok i P2-redaksjonen.

Topp tre:
Einar Guldvog Staalesen kommer på tredjeplass for sitt nyskapende, muntlige, talemålsnære og stilsikre språk.

P.I.L.S. alias Bård Ose og Finn Tokvam kommer på andreplass. Å skape humor er særlig avhengig av høy språkbevissthet. P.I.L.S. inviterer lytteren inn i sine muntlige, lette og ledige samtaler

På førsteplass og årets vinnere av Kringkastingssjefens språkpris: Supernytt".

Supernyttredaksjonen

Supernyttredaksjonen har fått NRKs språkpris for å skape ein heilt ny måte å formidle nyheitsstoff på.