Språk og strategi i K-rådet


Hvordan etterleves språkreglene i NRK og hvordan foregår registreringen av målformene? Dette skal medlemmene i Kringkastingsrådet diskutere torsdag 15. mars. Følg møtet direkte her fra kl. 09.30.

Video Kringkastingsrådet 15. mars 2012

Kringkastingsrådet 15. mars 2012

Lomheim

Sylfest Lomheim innleder når Kringkastingsrådet skal diskutere 'Språket i NRK – regler og praksis' på sitt møte 15. mars.

Foto: Aas, Erlend / SCANPIX


Først på dagsordenen på marsmøtet står behandling av klager. Det er kommet atten klagebrev til kringkastingsrådet siden forrige møte.

Les også: Alt om Kringkastingsrådet

Dette er brev fra folk som synes det er for mye sport på tv i helgene, for få kristne programmer, forskjellsbehandling av FrP og Ap i omtale av kriminalsaker, lavt pedagogisk nivå i Fantorangen – blant annet.

- Det blir bare en kort gjennomgang av klagene denne gangen, sier rådssekretær Erik Berg-Hansen.

- Vår vurdering denne gang er at ingen av klagene trenger full drøfting, altså en behandling der vi innkaller programskapere og redaktør til møtet, sier Berg-Hansen. Dermed blir det bare en kort diskusjon, hvis ingen av rådsmedlemmene ber om at en klage diskuteres på prinsipielt grunnlag.

Strategi og språkregler

- Vi skal fortsatt være best, men ikke nødvendigvis størst, sa kringkastingssjefen da NRKs langtidsstrategi for perioden 2012-2017 ble lagt frem før jul. Arbeidet med strategien ble ledet av mediedirektør Annika Biørnstad, og hun kommer til k-rådsmøtet for å snakke om strategien for rådets medlemmer.

Siste del av møtet er satt av til temaet språk, som garantert vil skape engasjement. Punktet på dagsordenen er kalt "Språket i NRK – regler og praksis", og følges av spørsmålene "Hvordan etterleves NRKs språkregler av NRKs egne medarbeidere? Hvordan foregår registreringen av målformene i NRK? Hva slags erfaring har NRK med bruk av dialekter i nyhetsframføringen?"

To av rådets medlemmer, Sylfest Lomheim og Stein Gauslaa, innleder før debatten kan starte.

Kan følges direkte

Møtene i Kringkastingsrådet overføres via internett, som videostreaming. Møtet starter kl. 09.30 torsdag 15. mars 2012.