NRK Meny
Normal

Sportsglede i K-rådet

Sport er en viktig del av samfunnsoppdraget og NRK må anstrenge seg slik at de mest populære idrettene blir vist på NRK, konkluderte K-rådet da sportsdekningen stod på dagsordenen i dag.

Vinterstudio NRK - Karen-Marie Ellefsen og Pål Gordon Nilsen

NRK bør anstrenge seg for at den mest populære idretten fortsatt blir vist på NRK, mener Kringkastingsrådet. Her fra NRKs vinterstudio med Karen-Marie Ellefsen og Pål Gordon Nilsen som vertskap.

Foto: Ole Kaland / NRK

I en uttalelse slår Kringkastingsrådet fast at de er av den oppfatning at sport er en svært viktig del av NRKs samfunnsoppdrag.

Rådet ber NRK strekke seg langt for å kunne vise både topp- og breddeidrett.
Rådet oppmoder også NRK om å jobbe langsiktig og strategisk for å kunne vise populære idretter.

NRK ble her oppfordret spesielt til å inngå internasjonale allianser, både via EBU og gjennom samarbeid med andre europeiske allmennkringkastere, for å sikre seg senderettigheter.

Hvor mye skal brukes på sport?

Utgangspunktet for Kringkastingsrådets sportsdebatt torsdag var et spørsmål om hvor langt NRK skal strekke seg økonomisk for å få de mest populære idrettene før det går på bekostning av andre viktige deler av samfunnsoppdraget.

Fungerende mediedirektør Øyvind Lund redegjorde for hvor stor del av NRKs tilbud som er sport og fortalte om hvor populære sportssendingene er.

Sportshatere var det få av i Kringkastingsrådet. Tvert i mot var det bortimot unison enighet om at sport er en viktig del av NRKs samfunnsoppdrag og tilbud.

Flere påpekte at selv om de ikke var sportsinteressert selv så de klart behovet og viktigheten av sportens betydning som en viktig del av NRKs strategi og tilbud.

Legitimerer NRKs rolle

Rådets medlem Frank Rossavik påpekte at den populære sporten er med på å legitimere NRKs rolle.

- NRK står kanskje sterkere i Norge enn hva noen annen europeisk allmennkringkaster gjør i sitt hjemland. Det populære sportstilbudet er på mange måter en forutsetning for at NRK kan fortsette å ha sin unike posisjon. Og som ligger til grunn både for NRKs omdømme, støtte i det politiske miljø og brede oppslutning om lisensfinansieringen, sa Rossavik.

Les mer: Alt om Kringkastingsrådet