Slutt på mellombølge fra Vigra

30. juni i år blir det slutt på NRKs mellombølgesendinger fra Vigra utenfor Ålesund. På Røst blir det sendinger ut 2012. Fiskerne har fått flere alternativer for å kunne høre værvarslene fra NRK.

Vigra Flyplass sett nordfra

Hensynet til trafikken på Vigra flyplass er en sterkt medvirkende årsak til at mellombølgesendingene fra Vigra-senderen nå avsluttes. Fiskeflåten har samtidig fått flere alternativer for å kunne høre værvarslene fra NRK.

Foto: Øyvind Johan Heggstad

Å gi fiskeflåten værvarsler har i lang tid vært begrunnelsen for å opprettholde enkelte langbølge- og mellombølgesendere langs kysten. Nå mener NRK store deler av fiskeflåten kan få slike varsler via satellitt, DAB- eller FM-radio og at samfunnsnytten av å opprettholde sendingene er blitt vesentlig redusert.

Truer luftsikkerheten

Vigra, Ålesund, Møre og Romsdal

Slutt fra 30. juni 2011: Den 220 meter høye antennemasten plassert nær flyplassen representerer en potensiell fare for flytrafikken og er en utløsende faktor for at mellombølgesendingene fra Vigra nå avvikles.

Foto: Mogens Foder

En medvirkende årsak til at sendingene fra Vigra avsluttes nå er at den 220 meter høye antennemasten plassert nær flyplassen representerer en fare for luftfartssikkerheten. Avinor krever masten fjernet og NRK har derfor etter en samlet vurdering kommet fram til at sendingene avsluttes 30. juni i år. På Røst blir det stille fra og med 31. 12 2012.

Siden 2006 har NRK hatt i drift en egen værmeldingskanal på satellitt ("NRK Været til sjøs" over Thor 5 og Astra 4a) for å betjene først og fremst de havgående fartøyer, mens det opp til 50 km ut fra kysten har vært FM som har gitt værmeldinger til kystfiskeflåten.

Begrenset verdi for fiskerne

Thor 5 og Astra 4a dekker de fleste aktuelle havområdene som fiskeflåtene opererer i. NRK mener derfor at sendingene fra Vigra og Røst i dag har begrenset nytteverdi for fiskeflåten.

Værvarsler døgnet rundt på DAB

Les mer: NRK Båtvær

NRK har også opprettet et digitalt radiotilbud (DAB) med en egen værmeldingstjeneste som er meget detaljrik og tilpasset yrkes- og fritidsflåten. NRK Båtvær finnes i tre varianter: NRK Båtvær syd, NRK Båtvær vest og NRK Båtvær nord. Her går det værvarsler kontinuerlig som oppdateres fire ganger i døgnet. DAB-signalene kan mottas minst 20 kilometer fra land.

Ingøy og Svalbard fortsetter

I nordområdene er satelittmottak fortsatt problematisk og sendingene fra Ingøy i Finnmark (langbølge) og Svalbard (mellombølge) vil fortsette.

Les mer: Radiotilbud for fiskere