Hopp til innhold
Info fra NRK

Slik slukkes FM-nettet

Onsdag 11. januar 2017 kl 11.00 slås FM-senderne i Nordland av. Deretter slukkes de regionvis inntil de siste senderne slås av i Troms og Finnmark.

Her monteres lyden av fremtiden

FM forsvinner, DAB har allerede kommet: Her monteres DAB-antennene på Steigen i Nordland. Onsdag 11. januar 2017 kl 11.00 slås FM-senderen i masta av - deretter er det kun DAB som gjelder.

Siste FM-sender slås av onsdag 13. desember 2017. Deretter vil distribusjonen av radiosignaler i Norge skje digitalt.

Slik slukkes FM-senderne i 2017

Region

Kanal(er)

Dato

Befolkning

Nordland

Alle

11.01.2017

240

4.7%

Trøndelag, Møre og Romsdal

NRK

08.02.2017

Trøndelag, Møre og Romsdal

P4, Radio Norge, lokalradio

21.04.2017

700

13.7 %

Telemark, Buskerud, Hedmark og Oppland

NRK

26.04.2017

Telemark, Buskerud, Hedmark og Oppland

P4, Radio Norge, lokalradio

16.06.2017

825

16.2 %

Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Agder

NRK

21.06.2017

Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Agder

P4, Radio Norge, lokalradio

15.09.2017

1 365

26,8 %

Østfold, Vestfold, Oslo, Akershus

NRK

20.09.2017

Østfold, Vestfold, Oslo, Akershus

P4, Radio Norge, lokalradio

08.12.2017

1735

34 %

Troms, Finnmark

Alle

13.12.2017

235

4.6 %

Befolkning (ca)

5100

100.0%

Slik slukkes FM-nettet i Norge region for region. I de mest folkerike delene slukkes NRK-kanalene litt før de kommersielle radiokanalene.

Det betyr at fra og med år 2017 kan du høre radio via nettet, via et fjernsynsapparat eller via en DAB-radio.

DAB-nettet har blitt kraftig utbygd de siste årene og allerede kan de aller, aller fleste i Norge høre radio digitalt via en DAB-radio.

Og det gjør folk. Siste måling viste at 56 prosent lyttet til radio via en digital plattform en vanlig dag.

Det bredeste radiotilbudet får du allerede digitalt. Flere av NRKs kanaler, som NRK P1+, NRK mP3 og NRK Klassisk, kan du kun høre digitalt.

Les mer: FM-slukking i 2017

To norske DAB-nett

I Norge distribueres radiosignalene i to ulike DAB-"nett" eller "blokker". En riksblokk med de kommersielle kanalene og krav om minimum 90 prosents dekning, og en regionblokk med de fleste av NRKs kanaler og krav om 99,5 prosents dekning.

Regionblokka er igjen splittet i sju geografiske blokker. Det betyr at i hver regionblokk kan du høre to eller tre av NRKs distriktssendinger på NRK P1.

Et unntak fra radiodigitaliseringen vil være lokalradioer som får fortsette med FM-sendinger.

762 DAB-sendere

Rundt om i Norge er det foreløpig satt opp 762 DAB-sendere satt opp for å formidle NRKs radiokanaler via DAB-nettet.

188 sendere formidler signalene fra de kommersielle senderne.

DAB-nettet er nå ferdig utbygd. Næringsministeren fikk æren av å trykke på knappen.

Statsråd Monica Mæland kunne i september i fjor sette den siste hovedsenderen i DAB-sendenettet i Norge i drift. Totalt er det 762 sendere som sikrer mer enn 99,5 prosents DAB-dekning for NRKs radiokanaler.

50 km ut på havet

Langs kysten kan DAB-sendingene høres rundt 50 kilometer ut på sjøen. NRK har tre regionvise båtværkanaler som et tilbud for fiskere og båtfolk.

DAB-antenna viktig

At antenna er montert riktig er svært viktig ved DAB-mottak. Det er ikke noe som heter halvgodt mottak ved DAB-sendinger. Slik som det er ved FM som kan tas inn skurrende og dårlig når signalet er svakt.

Med DAB er det enten eller. Enten mottar du god lyd eller ingen lyd. Bor eller er du i et område hvor dekningen skal være god, men du opplever den ikke som det, kan det være lurt å få sjekket om antenna er god nok og/eller riktig montert.

DAB i 260 tunneler

Stadig sjekkes og suppleres DAB-nettet og et stort løft som delvis gjenstår er å utstyre 260 veitunneler landet over med DAB-sendere.

- Her har det skjedd mye i det siste og mer vil skje både i år og neste år for å få alle disse DAB-senderne på plass, sier NRKs distribusjonssjef for radio, Petter Hox.

DAB-senderne i veitunnelene monteres i etterkant av at tunnelene blir utstyrt med det nye nødnettet.

- Statens Vegvesen har satt i gang et stort arbeid både for å øke sikkerheten i tunnelene og sørge for et digitalt radiotilbud i de. Og når DAB-senderne er på plass kommer samtidig hele det digitale radiotilbudet på plass. Ikke som med FM hvor bare enkelte kanaler kan høres i tunnelene. Og myndighetene har mulighet til å bryte av og komme med beskjeder som høres uansett hvilken kanal en hører på inne i tunnelen, sier Hox.

Reiser rundt og sjekker DAB-dekning

NRKs distribusjonssjef for radio, Petter Hox, reiser selv rundt for å sjekke at DAB-dekningen er på plass.

- Det gjøres målinger av dekningen, men det er alltid lokale forhold som gjør at å reise rundt og måle på stedet alltid lønner seg. I samarbeid med P4 kjører vi Norge på kryss og tvers og sjekker om dekningen faktisk er på plass. Innimellom finner vi "hull" og da må vi se hva som kan gjøres for å "tette" disse, sier Hox.

Nå står Nordland for tur. – Ettersom de er første region hvor FM-nettet skal stenges ned er vi ekstra oppmerksomme på å få sjekket at alt er i orden der. Så ser du en "søkende" bil langs veiene i Nordland i mai, kan det være oss, sier Petter Hox.

Statsmeteorolog Kristen Gislefoss og NRKs Petter Hox

NRKs Petter Hox er stadig på farten for å sjekke DAB-forholdene. Her er værvarselradioen NRK Båtvær tema sammen med statsmeteorolog Kristen Gislefoss.

Foto: Anne Liv Ekroll / NRK

Først i verden

Vedtaket om at Norge som første land i verden velger å stenge FM-senderne og fra og med år 2017 vil distribuere radiosignalene kun digitalt, skjer 20 år etter at de første prøvesendingene med DAB-sendinger ble gjort i Norge.

Også her var Norge tidlig ute. NRK Alltid Klassisk kom på lufta sommeren 1995 som verdens første heldigitale radiokanal i 24 timers drift. To år senere kom NRK Alltid Nyheter som verdens første digitale nyhetskanal i 24 timers drift.

- Slik sett passer det også at vi er de første til å stenge FM-nettet. Når radioen blir heldigital kan alle ta del i et bredere og mer mangfoldig radiotilbud, sier NRKs distribusjonssjef for radio, Petter Hox.

Mer informasjon om radiodigitaliseringen: radio.no

Dette gjør du med din gamle radio: Fra radio til ny råvare

Regionblokker i DAB-nettet

To eller tre av NRK P1s distriktssendinger kan høres i de sju sju geografiske blokker DAB-nettet er splittet opp i.

Foto: NRK