Skal vokte TV-aksjonen i NRK

Thorhild Widvey og Gøril Forbord går inn som nye medlemmer av Innsamlingsrådet som overvåker TV-aksjonen i NRK, mens Erik Samuelsen fortsetter som leder.

Innsamlingsrådet som vokter NRKs TV-aksjon

Innsamlingsrådet som vokter NRKs TV-aksjon: F v Erik Samuelsen (leder), Thorhild Widvey, Heidi Grande Røys, Vinjar Fønnebø og Gøril Forbord.

NRKs Innsamlingsråd består av fem medlemmer med hver sin personlige vara og oppnevnes av NRKs styre. Det nye rådet er valgt for perioden 2017 - 2020.

Innsamlingsrådet har som oppgave både å vurdere søkerne, innstille hvem som skal få TV-aksjonen i NRK og å kontrollere bruken av de innsamlede midlene.

Les mer: Dette er Innsamlingsrådet

Fra generalforsamling til TV-aksjonen

Thorhild Widvey kjenner allmennkringkasteren godt som tidligere kulturminister og dermed generalforsamling for NRK. Hun er for tiden styreleder i Statkraft og Kværner ASA.

Det andre nye medlemmet er Gøril Forbord som til daglig er forretningsutvikler i energikonsernet TrønderEnergi i Trondheim.

Bredt sammensatt

I retningslinjene for Innsamlingsrådet heter det at rådet skal ha en bredest mulig kompetanse og at medlemmene skal velges ut fra ulike samfunnsområder.

Lederen skal være privatpraktiserende advokat og de øvrige medlemmer skal komme fra områdene kirke og organisasjoner, helse og sosial, nærings- og arbeidsliv samt fra utdannings- eller kultursektoren.

Widvey representerer i denne sammenheng kirke- og organisasjonsfeltet, Forbord næringslivet.

Forvalter 200 millioner årlig

Helt siden 1974 har NRK stått bak TV-aksjonen som har utviklet seg til å bli et stort nasjonalt løft for en god sak. De siste årene har innsamlingsbeløpene til TV-aksjonen ligget på rundt 200 millioner kroner.

At pengene blir brukt til formålet som er oppgitt i søknaden, og brukes i tråd med retningslinjene for TV-aksjonen i NRK er en hovedoppgave for Innsamlingsrådet.

Les mer: Retningslinjene for Innsamlingsrådet i NRK