NRK Meny
Normal

Skal sikre fortsatt mediemangfold

Å finne løsninger for fortsatt mediemangfold i Norge er oppdraget til Mediemangfoldsutvalget regjeringen satte ned i dag.

Kulturminister Thorhild Widvey og kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen

Kulturminister Thorhild Widvey og regjeringen har satt ned et utvalg som skal se på hvordan mediemangfoldet i Norge kan sikres. Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen er et av utvalgets medlemmer.

Foto: Anette Karlsen / NTB scanpix

Utvalget skal utrede hvordan økonomiske virkemidler på medieområdet best kan innrettes for å stimulere til mediemangfold.

- Regjeringen vil legge til rette for en bred offentlig samtale i fremtidens digitale mediesamfunn. Et mangfold av medietilbud er avgjørende for et velfungerende demokrati og for ytringsfriheten. Vi må nå se om virkemidlene våre er innrettet slik at de bidrar effektivt til mediemangfold og ytringsfrihet, sier kulturminister Thorhild Widvey i en pressemelding.

Utvalget skal ledes av Knut Olav Åmås, direktør for stiftelsen Fritt Ord.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen er et av utvalgets medlemmer. Han ser fram til å sitte i utvalget og sier at å skape et mediemangfold som er til det beste for publikum, må stå sentralt i utvalgets arbeid.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen

- Å legge grunnlag for et mediemangfold som er til det beste for publikum, må være en sentral oppgave, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen som medlem av regjeringsoppnevnte Mediemangfoldsutvalget.

Foto: Terje Reite / NRK

- NRK er sammen med alle norske medier en del av det mediemangfoldet som kommer publikum til gode. Det ligger i NRKs oppdrag å tilby publikum en unik innholdsbredde og innhold fra hele landet til hele landet. I årets lokalvalg løftet vi i fellesskap med andre mediehus viktig journalistisk innhold og nådde sammen bredere og bedre ut til publikum. Vi bidrar også til å løfte kritisk og undersøkende journalistikk fra ulike samfunnsområder ut til et større publikum, sier Eriksen.

Han ser samtidig at medienes etablerte forretningsmodeller under press, og mange aktører har utfordringer knyttet til betalingsløsninger og konkurranse.

Sikre norsk kvalitetsjournalistikk

- Medieutviklingen har samtidig ført til at stadig færre medier produserer egne nyheter, mens stadig flere aktører distribuerer innhold. Publikum finner også innhold fra andre og nye aktører. Spørsmålet er om medieutviklingen er en krise kun for medieaktørene, eller om den også truer befolkningens tilgang på flere stemmer, flere virkeligheter og flere ståsteder, fortsetter han.

Han mener for å styrke norsk språk og kultur i en stadig mer globalisert verden, trengs gode rammebetingelser som legger til rette for norsk kvalitetsjournalistikk og kvalitetsinnhold.

- Vi har unikt høy oppslutning om lisensordningen i Norge, fordi publikum vet hva de betaler for og hva de får. Det må vi ivareta videre, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

Mediemangfoldsutvalget skal levere sin utredning i form av en NOU til Kulturdepartementet innen 1. mars 2017.