Informasjon fra NRK

Skal lede NRK Oslo og Viken

Grete Ruud blir distriktsredaktør for NRK Oslo og Viken.

Grete Ruud, distriktsredaktør NRK Østfold

Grete Ruud skal lede NRK Oslo og Viken med 110 ansatte og redaksjoner i Fredrikstad, Oslo og Drammen samt lokalkontor i Ål i Hallingdal.

Foto: Ole Kaland / NRK

Fra årsskiftet omorganiserte NRK sine distriktskontorer i takt med fylkesreformen. For det nye fylket Viken og Oslo ble det funnet mest hensiktmessig med ett nytt, felles distriktskontor.

På plass i Fredrikstad, Oslo, Drammen og Ål

NRK Oslo og Viken har 110 ansatte og redaksjoner i Fredrikstad, Oslo og Drammen samt lokalkontor i Ål i Hallingdal.

Påtroppende distriktsredaktør Grete Ruud sier NRK Oslo og Viken er et ressurssterkt distriktskontor med alle muligheter til å lage journalistikk som setter fotavtrykk.

- Jeg gleder meg til å samarbeide med dyktige medarbeidere i Oslo og Viken om å utvikle innholdet vi skal tilby vårt publikum, sier Ruud.

Ruud kommer fra tilsvarende stilling som distriktsredaktør i det tidligere NRK Østfold.

Anne Karin Pessl-Kleiven, som har vært distriktsredaktør for NRK Østlandssendingen, går over i stilling som publiseringssjef for dybde og digital historiefortelling med base i Oslo i NRK Oslo og Viken.

Chris Carlsen, som har vært distriktsredaktør i NRK Buskerud, går over i ny rolle som publiseringssjef med fagansvar for lyd og publikumsdialog med base i Drammen.

- Viktig journalistikk for 1,9 millioner innbyggere

Publiseringssjef Anne Karin Pessl-Kleiven sier omorganiseringen gir mulighet til å satse enda mer på undersøkende journalistikk.

- Dyktige gravejournalister i Oslo, Drammen og Fredrikstad skal overvåke og ansvarliggjøre makta i vårt område og ta for seg både geografiske og tematiske blindsoner. Sammen skal vi lage viktig journalistikk for våre 1,9 millioner innbyggere, understreker Pessl-Kleiven.

Chris Carlsen følger opp med å si at ambisjonen er å kjenne publikum i Oslo og Viken best.

- Sammen skal vi se hvordan vi kan få enda mer publikumsmedvirkning i vårt innhold. Det blir spennende å bygge et fagmiljø for lyd med alle de meget dyktige radiofolka vi har i distriktet vårt, sier publiseringssjefen for radio, podkast.

Samtidig som Pessl-Kleiven og Carlsen tiltrer som publiseringssjef, går også Eli Halvorsen, som i dag er redaksjonssjef i NRK Østfold, over i en ny rolle som publiseringssjef med fagansvar for levende bilder med base i Fredrikstad.

- Innhold som folk finner, velger og elsker

Hun gleder seg til å ha ansvaret for TV og strømming i Oslo og Viken.

- Vi har utrolig dyktige folk hos oss med lang erfaring og høy kompetanse på å fortelle historier på TV, så dette er en oppgave jeg gleder meg til å ta fatt på. Vi har ambisjoner om å skulle levere innhold som publikum både lokalt, regionalt og nasjonalt finner, velger og elsker, sier Halvorsen.

Etter at NRK omorganiserte sine distriktskontorer har også regionstrukturen blitt endret. Distriktsdivisjonen i NRK består nå av regionene nord, midt, vest og sørøst.

NRK region Sør-Øst består består av det nye distriktskontoret for Oslo og Viken, det nye distriktskontoret som dekker fylket Vestfold og Telemark og distriktskontoret NRK Sørlandet som dekker det sammenslåtte Agder-fylket.

Fortsatt distriktsvise radiosendinger

Regionredaktør Heidi Pleym i Sør-Øst understreker at selv om redaksjonene er slått sammen til ett distriktskontor, vil publikum fortsatt få lokale sendinger på radio i sitt område.

– Publikum vil fortsatt få egne morgen- og ettermiddagssendinger på radio slik de kjenner dem både for områdene Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus, sier Pleym.

Regionalsendingene på TV og nettsiden på nrk.no - nrk.no/osloogviken - ble felles for det nye distriktskontoret fra nyttår med NRK Oslo og Viken som felles avsender.