Skal forme verdens digitalradio

NRKs Jørn Jensen er valgt som ny president for den internasjonale digitale radioorganisasjonen World DMB. Å finne felles standarder og forme verdens digitalradio blir hans fremste oppgaver.

Jørn Jensen

Jørn Jensen skal lede verdens digitale radioorganisasjon World DMB. (Foto: Anne Liv Ekroll)

Foto: Anne Liv Ekroll / NRK

World DMB (Digital Multimedia Broadcasting) er en internasjonal organisasjon som jobber med å innføre nye digitale radiostandarder som DAB, DAB + og DMB.

Jørn Jensen har lenge vært en pådriver for arbeidet med digitaliseringen av radioen både i Norge og internasjonalt.

- Jeg må si jeg ble veldig ydmyk da jeg ble spurt om å påta meg vervet som president i WDMB. Dette er en organisasjon jeg har fulgt over mange år og som ivaretar standarden for digitalradio verden over. Å få lede denne organisasjonen blir en stor utfordring, sier Jensen.

Gå samme vei
Å holde trådene samlet slik at de enkelte land ikke går ulike veier i utviklingen av den digitale radioen tror han blir en hovedoppgave.

- Det er viktig at vi får radioapparater som kan lese alle varianter av digital lyd. Dette er et arbeid WDMB allerede har engasjert seg sterkt i. Her har vi fått en 3-profil-standard som gjør at produsenter av radioer kan selge sine radioer i alle land som følger WDMBs standard, sier Jensen.

Hverdagen framover regner han vil bli preget av av mange møter med frekvensmyndigheter og departementer i ulike land om valg av standarder og hvordan digitalradioen skal innføres.

Sluttført digitaliseringen
Selv har han jobbet med DAB og digitalradio helt fra 1995 da NRK Klassisk ble opprettet som verdens første digitale 24-timers radiokanal. - Nå er det på tide at vi får sluttført digitaliseringen og skiftet fokus til hvordan vi skal gjøre den nye digitale radioen til en komplett multimedieplattform, sier den nye sjefen i verdens digitale radioorganisasjon WDMB, Jørn Jensen.