NRK Meny
Normal

Selvmord og pubertet i K-rådet

Brennpunkt-dokumentar om legeassistert selvmord og pubertet i Newton er tema i Kringkastingsrådet torsdag 27. august. Møtet strømmes her på nrk.no.

Møte i Kringkastingsrådet 270815: Brennpunkt-dokumentar om legeassistert selvmord og pubertet i Newton er tema i Kringkastingsrådet.

Både Pressens Faglige Utvalg (PFU) og Kringkastingsrådet skal drøfte Brennpunkts dokumentar om legeassistert selvmord.

I dokumentaren følger NRK Siv Tove Pedersen de siste månedene i hennes liv før hun ender sitt liv på en dødshjelpklinikk i Sveits.

Rådet for legeetikk reiser flere kritiske spørsmål rundt NRKs rolle i filmen og har bedt K-rådet drøfte dokumentarprogrammet.

Hun ville slippe en langsom og smertelig død. Derfor valgte Siv Tove Pedersen (41) å reise til Sveits for å avslutte livet sitt. Før det hadde hun kjempet mot en uhelbredelig lungesykdom i sju år. I denne dokumentaren forteller vi Siv Tove Pedersens historie.

«Den siste reisen», Brennpunkt-dokumentaren om legeassistert selvmord, blir diskutert i Kringkastingsrådet torsdag.

Seksualopplysning i Newton

Mange reagerte og henvendte seg til Kringkastinngsrådet etter at programmet Newton, som er rettet mot unge mellom 8 og 12 år, hadde en serie om seksualopplysning.

Rundt 300 bekymrede småbarnsforeldre mener serien er altfor grov, både verbalt og billedmessig, for målgruppa.

Samtidig har mange henvendt seg til rådet og sagt at dette er nyskapende seksualopplysning som er helt på sin plass.

Newtons pubertetsserie

Gjennom åtte innslag i serien "Pubertet" ga Newton de unge seksualopplysning.

Rødt utelatt fra partilederdebattene

Kringkastingsrådet fikk også en klagestorm etter at det ble kjent at partiet Rødt ikke får delta i partilederdebattene.

Rådet har bedt NRK om å redegjøre for vurderingene som er gjort.

---

Dagsorden

MØTE I KRINGKASTINGSRÅDET

Tid: Torsdag 27. august 2015 kl. 09:00 (frammøte i Radioresepsjonen)
Sted: Møterom 7 og 8 på Marienlyst

Kl 09.00: Åpning og gjennomgang av dagsorden v/rådets leder Per Edgar Kokkvold.

Kl 09. 10: Behandling av klagebrev.

Kringkastingsrådet har fått rundt 1400 klagebrev siden forrige møte, 100 av disse er lagt ved i klagebunken som ble sendt ut 15. august.

Flest reaksjoner er registrert på NRKs utelatelse av Partiet Rødt i partilederdebattene og på Newton-serien Pubertet.

Til drøfting (1):

«Pubertet», nyskapende seksualopplysning eller for sterk kost for 10-åringene.

Newton-serien «Pubertet» har delt «seksual-Norge» i to. Rundt 300 bekymrede småbarnsforeldre mener serien er altfor grov, både verbalt og billedmessig, for
målgruppa 8-12 år.

Samtidig har Kringkastingsrådet mottatt like mange reaksjoner fra foreldre som roser serien opp i skyene.

Innledninger ved spesialsykepleier Trude S. Lien fra organisasjonen Sex og Samfunn og programsjef for Fakta og fordypning i NRK, Ida Kvissel.

Til drøfting (2)

Kl 10.30: «Den siste reisen», Brennpunkt-dokumentar om legeassistert selvmord.

3.mars i år sendte NRK « Den siste reisen» som følger den lungesyke kvinnen Siv Tove Pedersen de siste månedene før hun ender sitt liv på en dødshjelpklinikk i Sveits.

Rådet for legeetikk reiser flere kritiske spørsmål rundt NRKs rolle i filmen.

Dokumentaren er også innklagd til PFU for brudd på VVP § 4,9 (omtale av selvmord).

PFU behandler klagen to dager før møtet i Kringkastingsrådet.

Innledninger ved overlege Morten Horn og redaktør for Brennpunkt, Odd Isungset.

Kl 13.00: Klagebehandlingen fortsetter …

Partiet Rødt - får ikke delta i partilederdebattene.

Kringkastingsrådet fikk før sommerferien rundt 750 klager på NRKs beslutning om utelate partiet Rødt fra de tre partilederdebattene foran høstens lokalvalg.

Rådet har bedt NRK om å redegjøre for vurderingene som er gjort .

Kl 13.30: Behandling av øvrige klagebrev og meningsytringer.

Gjennomgang av øvrige klagebrev og meningsytringer som rådet har fått i sommer.

Kl 14.20: NRKs ledelse informerer om aktuelle saker.

Kl 15.00: Møteslutt.